Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Verdier i praksis; Tryghet, Samhold og Engasjement

Postet av Åssiden Idrettsforening den 27. Sep 2019

Håndballjentene på 2008 var på overnattingstur på Tverken i slutten av august. Tema for turen var en av klubbens verdier, Samhold.De fikk oppgaver ute i grupper hvor de skulle skrive ned hvordan vi kan skape samhold i laget også skulle de ta et bilde som symboliserte samhold.

Neste oppgave var å skrive opp de viktigste 10 reglene vi skulle ha i laget.

Trenerne ble rørt av hva jentene kom opp med både skriftlig og symbolene i bildene. Det ble en flott tur som virkelig er med på å bygge samhold. Resultatet fra turen ser du her. Dette er presentert på foreldremøte og skal brukes videre på treninger og i kamper.0 Kommentar

De fantastiske frivillige som driver klubben

Postet av Åssiden Idrettsforening den 25. Sep 2019

Vi får ofte spørsmål om hvordan klubben drives og det er mange som lurer på hvem som bestemmer hva.

Frivilligheten er bærebjelken i Åssiden Idrettsforening. Vi er heldige som har så mange fantastiske frivillige som bidrar med smått og stort. Kioskvakter, trenere, lagledere, dugnadsansvarlige, sportslige utvalg, fotballstyre, håndballstyre, hovedstyre og mange flere. Takk for at dere bruker deres fritid på Åssiden IF. Uten frivillige, ingen aktivitet.


Klubbens STRATEGIPLAN definerer frivillighet som målgruppen med prioritet 1.

Prioritet 1: Frivillige

Med frivillige mener vi alle som bidrar på sin fritid for å gjøre Åssiden til en bedre klubb.
Dette er tillitsvalgte, trenere og andre frivillige som bidrar til drift og arrangement.
Styremedlemmer/medlemmer i utvalg/trenere/lagledere/dugnadsansvarlige/kioskvakter

Åssiden IF skal i perioden styrke frivilligheten i klubben.

  • Som frivillig skal du oppleve samhold i klubben på tvers av roller og idretter.
  • Som frivillig skal du oppleve trygghet gjennom å mestre sin rolle som frivillig.
  • Som frivillig skal du oppleve engasjement gjennom at det du gjør gir mening og betyr noe for andre.

Når vi lykkes, er det morsomt å være frivillig og de frivillige bruker tiden sin der de har kompetanse og på det de synes er gøy.


Åssiden IF er i dag organisert med et hovedstyre og to gruppestyrer (fotball og håndball). Disse veslges av klubbens medlemmer på årsmøtet som gjennomføres i mars hvert år.

Hvert gruppestyre har et sportslig utvalg som oppnevnes av gruppestyrene.


Hvordan klubben er organisert finner du i vår ORGANISASJONSPLAN

Hva vi driver og hvordan vi ønsker at klubben skal utvikle seg fremover finner du i vår STRATEGIPLAN

Både organisasjonsplanen og strategiplanen er vedtatt av klubbens medlemmer på årsmøte.


HOVEDSTYRET

Hovedstyret består av Styreleder, nesteleder og 5 styremedlemmer.

KONTAKTINFO HOVEDSTYRET

Hovedstyret skal følge opp årsmøtets vedtak og sikre at klubben drives i henhold til lovverk, vedtatt strategiplan og budsjett. Alle medlemmer i hovedstyret har spesifiserte områder de er ansvarlige for å følge opp og utvikle.

Styreleder er idrettslagets øverste leder. Han har personalansvar for daglig leder og skal lede og planlegge styrets arbeid, forberede og lede styremøter, oppfølging av vedtak og prosjekter og koordinere idrettslagets drift.

Nestleder er økonomiansvarlig i Åssiden Idrettsforening og er lederes stedfortreder i aktuelle sammenhenger der styreleder selv ikke kan møte.

Styremedlem 1 er Markedsansvarlig og skal følge opp idrettslagets markedsstrategi.

Styremedlem2 er Ansvarlig foravdeling for samfunnsutvikling og frivillighet og skal følge opp og utviklie samfunnsavdelingen inkludert «Aktiv på Åssia» Hun skal og representere idrettslaget ibydelsutvalg og eventuelt andre fora hvor agenda er utvikling av bydelen eller andre tema som naturlig fallerinn under samfunnsutvikling.

Styremedlem3 er Ansvarlig for drift og utvikling av klubbens eksisterende anlegg og oppfølging av fremtidige anlegg klubben er involvert i.

Styremedlem4 er Leder av fotballgruppa og har ansvar for aktivitet, drift og økonomi i fotballgruppa.

Styremedlem5 er Leder av håndballgruppa og har ansvar for aktivitet, drift og økonomi i håndballgruppa.


FOTBALLSTYRET

Fotballstyret består av Leder, nestlederog 6 styremedlemmer. 

KONTAKTINFO FOTBALLGRUPPA

Fotballstyret skal drifte og utvikle aktiviteten i fotballgruppa. Følge opp hovedstyrevedtak og sikre at aktiviteten drives i henhold til lovverk, vedtatt strategiplan og budsjett. Alle medlemmer i fotballstyret har spesifiserte områder de er ansvarlige for å følge opp og utvikle.


Leder av fotballgruppa og har ansvar for aktivitet, drift og økonomi i fotballgruppa.

Nestleder er fotballgruppas kasserer

Styremedlem 1 er sportslig leder
Styremedlem 2 er ansvarlig for frivillighet
Styremedlem 3 er arrangementsansvarlig
Styremedlem 4 er utstyrsansvarlig
Styremedlem 5 er kvalitetsklubbansvarlig
Styremedlem 6 er ungdomsrepresentant


HÅNDBALLSTYRET

Håndballstyret består av Leder, nestlederog 3 styremedlemmer. 

KONTAKTINFO HÅNDBALLGRUPPA

Håndballstyret skal drifte og utvikle aktiviteten i håndballgruppa. Følge opp hovedstyrevedtak og sikre at aktiviteten drives i henhold til lovverk, vedtatt strategiplan og budsjett. Alle medlemmer i håndballstyret har spesifiserte områder de er ansvarlige for å følge opp og utvikle.

Leder av håndballgruppa og har ansvar for aktivitet, drift og økonomi i håndballgruppa. Leder av håndballgruppa har også ansvar for klubbutvikling i gruppa.

Nestleder er håndballgruppas kasserer

Styremedlem 1 er sportslig leder og utstyrsansvarlig
Styremedlem 2 er ansvarlig for frivillighet
Styremedlem 3 er arrangementsansvarlig


SPORTSLIG UTVALG

Begge gruppene har sportslige utvalg som ledes av sportslig leder.

Oppgavene til sportslig utvalg er oppstart gutter og jenter, barneidrett gutter og jenter, ungdomsidrett gutter og jenter, senioridrett herre og dame, dommere og sportslig utvikling.

Utvalgene er organisert litt forskjellig i de to gruppene.

KONTAKTINFO FOTBALLGRUPPA
KONTAKTINFO HÅNDBALLGRUPPA0 Kommentar

Aktivitetsturnering gjennomført med stil

Postet av Åssiden Idrettsforening den 24. Sep 2019

Ingen ting var overlatt til tilfeldighetene når Åssiden IF inviterte til håndballcup for 9 og 10 åringer i Berskaughallen søndag 22. august.

Hallen var preget av latter og lek fra start til slutt. Håndballgruppa har fått sving på arrangementene sine og det er spesielt gøy å se de flotte jentene som bemanner sekeretariat og mange dommere fra egen klubb.

Vi gleder oss til jubileumscup i januar når Berskaughallen er 10 år.0 Kommentar

Hjertestarter på Åssiden Stadion

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Sep 2019

Når det skjer ting rundt oss får vi alltid masse spørsmål. Vi ønsker derfor at alle som beveger seg på Åssiabanen leser denne og forsøker å huske det viktigste. Hvis vi skulle være så uheldige å få en situasjon hos oss er det viktig at vi alle har et felles ansvar for å hjelpe.

Vi har hjertestarter på klubbhuset ved Åssiden Stadion. Denne befinner seg ved "A-lagsgarderoben" der du henter nøkler til kioskvakt, gymsaler osv. Denne døra står ofte åpen, og ytterdøra er merket med hjertestarterskilt. Alle som har nøkkelkort har tilgang til denne døra. Nøkkelkortet til kioskvakta går også til døra.0 Kommentar

Fotball for alle

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Sep 2019

Åssiden IF er pilotklubb i jenteløftet i NFF Buskerud. Allerede i dag gjøres det mye bra rundt jentene i fotballen, samtidig som vi har mye å gå på.

Det er veldig gledelig å se at vi er på god vei til å etablere et nytt jentelag for 2013 kullet, samtidig som det er gøy å se at våre kvinnelige dommere er gode Åssia-ambassadører i deres jobb for NFF lokalt og nasjonalt.

Fotballgruppa skal i 2019-2020 gjøre konkrete tiltak for å øke jenteandelen i klubben. Det er viktig av vi klarer å rekruttere nok ungdommer/seniorer til å fortsatt kunne stille 2 lag (11er og 7er) dame senior. Samtidig jobbes det med å etablere egen lavterskel treningsgruppe J19 denne høsten.

Fremover må vi sikre at vi klarer å etablere egne jentelag for 6åringer hvert år ved skolestart samtidig som vi må rekruttere aktivt til etablering av nye jentelag der det er "huller" i barnefotballen (spesielt 2012 og 2011 kullet).

Har du spørsmål kan du kontakte jentefotballansvarlig i Sportslig utvalg fotball Anders Bratland (jentefotball@aif.no).


3 av våre nye blåhvite rekrutter på det nystartede jentelaget:)

Åssiadommer Tomke Katrin Poppen (til venstre) er hoveddommer i bl.a. Nasjonal G19, og assistentdommer i 1. divisjon kvinner/4. div herrer. Her sammen med Åssiadommer Mari Hellum Bjørnstad som dømmer fast som hoveddommer i 1. divisjon kvinner og er assistentdommer i 3. divisjon herrer.
På bildet er de sammen med Emma Fjeld Hansen fra Nedre Sigdal IF.Åssiden IF ønsker å skape et tilbud for alle. I vår strategiplan er det forankret flere tiltak for å fremme likestilling i vår klubb.

For å utvikle sosiale og sportslige ferdigheter skal vi:

  • ha et idrettstilbud til alle som vil være med.
  • tilrettelegge for at det skal være mulig å bli så god hver spiller kan og vil.
  • ha engasjerte og kompetente trenere.


Vi har også satt oss konkrete målsettinger for likestilling både på aktivitetstilbud og i styrer og utvalg.

2021: Minimum 40 % kvinner i styrer og utvalg

2022: Aktivitetstilbud fotball og håndball, begge kjønn, 7 år til senior.


0 Kommentar

Gratis keepertrening for alle Åssiakeepere

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Sep 2019

Åssiden IF er en av samarbeidsklubbene med Drammen Keeperakademi som tilbyr keepertrening for gutter og jenter fra 8-17 år.

- Gode treningsmuligheter i Talentgården hele året.

- Muligheter for bruk av ballkanon (kommer kanskje i 2020).

- Egne jentekeepergrupper, når det er mulig.

- Faste keepertrenere.

- Utviklingsarena for trenere fra samarbeidsklubber som ønsker å lære om keepertrening.

Åssiden IF tilbyr pr dags dato ikke egne keepertreninger for sine medlemmer. Har dere noen spillere som ønsker dette klikk på linken for mer info og påmelding.

http://drammen-ka.idrettenonline.no/

Spillere fra Åssiden IF trener gratis på Drammen Keeperakademi.


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline