Retningslinjer for håndballtrening 

 

Oppdatert 24. januar 2021

 

Dette er retningslinjer for håndballtrening i Åssiden IF. Regler og føringer fra myndighetene vil alltid gå foran denne retningslinjen ved konflikt.

Linker: 

Protokoll for barne- og ungdomshåndballen

Smittevern for idrett (Covid-19)

 

Smitteforebyggende tiltak 

Smittevernets «gylne treenighet» 

A. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. 
B. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid. 
C. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid. 

 

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 

 

Innendørs trening er ikke tillatt for aldersgruppen 13-19 år. Utendørstreninger kan gjennomføres uten avstands- eller antallsbegrensinger. 

 

Barn i barneskolealder kan fortsatt ha organiserte treninger i hallen. Der det er mulig bør treningsgruppa deles inn etter kohorter som samsvarer med skolens.


Åssiden IF ønsker å opprettholde organisert aktivitet for de gruppene nasjonale og lokale retningslinjer og forskrifter tillater. Fysisk aktivitet er helsefremmende, og idretten er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. 

 

Fra nasjonal smittevernveileder: 

Opprettholdelse av fritids- og idrettstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. For utsatte barn kan deltagelse i fritids- og idrettstilbud ha stor betydning fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som konsekvens av pandemien.

 

Treningsaktiviteten

 • Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager.
  • Bruk gjerne Laget Mitt eller Spond. 
 • Treningene kan foregå med nærkontakt mellom spillerne. 1-meters regelen gjelder før, etter og i pauser/opphold i treningen. 
 • Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere, etc) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet, NIF og Norges Håndballforbund. 
 • Spillere med Covid-19 relaterte symptomer skal sendes hjem. 
 • Det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. 
 • Det anbefales fortsatt en gruppestørrelse på maksimalt 20 (eksklusive trener(e)). (Treningsområdets utforming og størrelse må tas med i vurderingen når treningsgruppens størrelse fastsettes.) Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. 
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret. Rengjør utstyret ofte. 
 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. 
 • Unngå trengsel der spillerne forventes å lage kø eller samles i klynger. 
 • Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme.
 • Det er ikke mulighet for hospitering.
 • Om mulig bør offentlig transport unngås ved reise til/fra trening. 


 • Garderobene i Berskaughallen er inntil videre stengt for bruk. 
 • Deltagernes bager ol. skal ligge med minst 1 meters mellomrom.
 • Alle må begrense opphold i hallen i størst mulig grad
  1. For å unngå større ansamlinger skal treningene være avsluttet 5 minutter før neste lag har trening, gi umiddelbart plass til neste lag, uten trengsel
  2. Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen.
 • Utstyr som hekker, oppblåsbare dukker og treningsmatter skal vaskes etter bruk. 
  1. Rengjøringsutstyr er tilgjengelig gi hallen. 

 

 • Styrkerommet er inntil videre stengt og skal ikke benyttes.

 

 

Sportslig utvalg, ÅIF Håndball

 

Kontaktpersoner: 

Geir Bye Gundersen, geir.bg@aif.no, 95937830, HåndballstyretLevert av IdrettenOnline