Retningslinjer for håndballtrening 


Oppdatert 1. juni 2020


Retningslinjer med formål om å redusere smittefare i størst mulig grad. 

Oppdaterte retningslinjer er tilgjengelig på www.aif.no og oppdateres fortløpende etter bestemmelser og anbefalinger fra myndigheter og forbund. Oppdages det brudd på retningslinjene skal det gis tilbakemelding til klubben umiddelbart.

 

Smittevern for idrett (covid-19)

De viktigste endringene i ny utgave:

 • Inndeling i grønt, gult og rødt tiltaksnivå (trafikklysmodell) for trening innen organisert idrett.
 • Det er åpnet for unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand for barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.
 • Råd om rengjøring av felles utstyr er justert. 

Pr. mai 2020 gjelder gult tiltaksnivå nasjonalt.

 

Personer som ikke kan delta i aktiviteter: 

 • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.

 

Retningslinjer Åssiden IF, håndball (Håndballens retningslinjer)

 

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer for alle håndballspillerne våre. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.
 2. Kun friske personer skal delta på trening.
 3. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være ett godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte
   b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 4. For spillere til og med 19 år gjelder:
  a) Treningene kan foregå med fysisk kontakt mellom utøverne
   b) Husk en meter mellom deltakerne både før og etter trening og i pauser/opphold i treningen
 5. For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening.
 6. Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 7. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball og utstyr.
 8. For fellesutstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt, kan det vurderes om det er behov for renhold. Baller trenger ikke renhold utover normal praksis. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyr vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.
   Man kan bruke felles klister/klisterfjerner, hvis god håndhygiene praktiseres.
 9. Alle har hver sin flaske.
 10. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt.

 

Se også egne retningslinjer for trening i Berskaughallen. 

 

Retningslinjer Berskaughallen:

Disse må ses i sammenheng med de generelle retningslinjene for håndballtrening i ÅIF.

 

 • Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
  • Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være ett godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte
  • Alle lag har fått/får utdelt desinfeksjonsmiddel, og det står tilgjengelig i hallen
 • Garderobene vil fortsatt være stengt, men toalettene, 3 stk. i 1. etg. og 2 stk. på mesanin, vil være tilgjengelig
 • Lagene i ÅIF skal bruke treningstidene som ble brukt før hallen ble stengt
  • Evt. interne bytter skal avklares med sportslig leder
  • Gi også beskjed så tidlig som mulig hvis treningstider ikke skal benyttes
 • Alle må begrense opphold i hallen i størst mulig grad
  • Om mulig er det ønskelig at oppvarming skjer utendørs (alle må bytte til innesko før innendørstrening)
  • For å unngå større ansamlinger skal treningene være avsluttet 5 minutter før neste lag har trening, og hallen skal forlates straks
  • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Brukes treningsmattene skal de vaskes etter bruk. Engangskluter er tilgjengelig.
 • Deltagernes bager ol. skal ligge med minst 1 meters mellomrom

 

 • Styrkerommet er stengt og skal ikke benyttes.

 

 

Selv om hallen nå er åpen for trening oppfordrer vi fortsatt til å gjøre flest mulig aktiviteter utendørs, f.eks. oppvarming og fysisk trening.


Sportslig utvalg, ÅIF Håndball 

Kontaktperson: Geir Bye Gundersen, geir.bg@aif.no, 95937830


Levert avIdrettenOnline