Retningslinjer for håndballtrening 


Oppdatert 16. september 2020


Dette er retningslinjer for håndballtrening i Åssiden IF. Regler og føringer fra myndighetene vil alltid gå foren denne retningslinjen ved konflikt.


Linker: 

Protokoll for barne- og ungdomshåndballen

Smittevern for idrett (Covid-19)

Veileder for kamper og arrangement

 

Smitteforebyggende tiltak 

Smittevernets «gylne treenighet» 

A. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. 

B. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid. 

C. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid. 

 

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 

 

Treningsaktiviteten

 

 • Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager.
  • Bruk gjerne Laget Mitt eller Spond. 
 • Treningene kan foregå med nærkontakt mellom spillerne. 1-meters regelen gjelder før, etter og i pauser/opphold i treningen. 
 • Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere, etc) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet, NIF og Norges Håndballforbund. 
 • Spillere med Covid-19 relaterte symptomer skal sendes hjem. 
 • Det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. 
 • Det anbefales fortsatt en gruppestørrelse på maksimalt 20 (eksklusive trener(e)). (Treningsområdets utforming og størrelse må tas med i vurderingen når treningsgruppens størrelse fastsettes.) Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. 
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret. Rengjør utstyret ofte. 
 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. 
 • Unngå trengsel der spillerne forventes å lage kø eller samles i klynger. 
 • Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme, men spillere kan delta på tvers av grupper, lag og idretter. 
 • Om mulig bør offentlig transport unngås ved reise til/fra trening. 

 

 • Garderobene er åpne, men det oppfordres til minst mulig bruk av garderober. 1-metersregelen gjelder. Det oppfordres til å komme ferdig skiftet, og dusje hjemme.
 • Alle må begrense opphold i hallen i størst mulig grad
  1. Om mulig er det ønskelig at oppvarming skjer utendørs (alle må bytte til innesko før innendørstrening)
  2. For å unngå større ansamlinger skal treningene være avsluttet 5 minutter før neste lag har trening, gi umiddelbart plass til neste lag, uten trengsel
  3. Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen.
 • Brukes treningsmattene skal de vaskes etter bruk. Engangskluter er tilgjengelig. 
 • Deltagernes bager ol. skal ligge med minst 1 meters mellomrom.

 

 • Styrkerommet er inntil videre stengt og skal ikke benyttes.

 

Sportslig utvalg, ÅIF Håndball

Kontaktperson: Geir Bye Gundersen, geir.bg@aif.no, 95937830


Levert av IdrettenOnline