Retningslinjer for fotballtrening 


Oppdatert 19. oktober 2020 av Åssiden Idrettsforening


Retningslinjer med formål om å redusere smittefare i størst mulig grad. Disse skal følges av alle lag, trenere og utøvere. 


Oppdaterte retningslinjer skal alltid ligge tilgjengelig på www.aif.no og oppdateres fortløpende etter bestemmelser og anbefalinger fra myndigheter og forbund. Åssiden IF kan sette strengere retningslinjer enn myndighetene. Oppdages det brudd på retningslinjene skal det gis tilbakemelding til klubben umiddelbart. Alle oppfordres også til å komme med forbedringsforslag.

 

Trykk her for: Smittevernveileder for idrett
 

SAMHOLD, TRYGGHET OG ENGASJEMENT

 

Dette er frivillig trening for hvert lag, trener og utøver. Om det medfører at et lag ikke kan starte opp trening i mangel på utøvere eller trenere, så skal det aksepteres av medspillere, foreldre, trenere og klubb. Betydningen av smitte kan være svært alvorlig for enkelte, og selv om myndighetene har lettet på restriksjonene så betyr det ikke at smittefaren er over. Derfor skal hver enkelt sin avgjørelse respekteres.

 

Personer som ikke kan delta i aktiviteter: 

 

 • Personer som har sykdomssymptomer
  • De som har gjennomgått luftveisinfeksjon skal være symptomfri minst en dag
 • Personer som er i karantene eller isolasjon
 • Personer som ikke følger gjeldene retningslinje

 

Retningslinjer Åssiden IF Fotball.

Det skal til enhver tid være en ansvarlig trener til stede under treningsøkten.

 • Alle skal utføre håndvask med såpe og vann før og etter treningen starter.
  • Antibac er et alternativ, men mindre effektiv om hendene er våte. 
 • Treningsgrupper anbefales til 20, men kan utvides til for eksempel treningskamp. Gruppe er utøvere, så trenere og ledere kommer i tillegg.
 • Flere grupper kan samles samtidig dersom gruppene holdes adskilt. Gruppene bør deles i de samme gruppene hver trening og inndelingene bør basere seg på samme skolekrets/lokalmiljø.
 • Baller, kjegler og annet utstyr som brukes trenger ikke å vaskes etter hver trening. I tilfeller der det er utstyr som er særlig utsatt for dråpesmitte bør det vurderes forsterket renhold
 • Det må sikres at det til enhver tid hvor det ikke spilles fotball være minst 1 meter avstand mellom deltagere.
 • Unødvendig nærkontakt skal unngås. Eksempelvis high fives, jubling i klynge, klemmer etc. 
 • Fellesgarderober eller fellesdusjer skal ikke benyttes.
 • Det skal føres oppmøteliste på hver trening (gode hjelpemidler her er Laget Mitt og Spond).
 • Alle lag skal ha en medisinsk ansvarlig. Medisinsk ansvarlig skal umiddelbart få beskjed hvis noen i en husstand får symptomer på luftveisinfeksjon. Medisinsk ansvarlig trener ikke medisinsk bakgrunn, men skal være en kontaktperson for sitt lag rundt mistanke om smitte i spilleres husstand.

 

Sportslig utvalg, ÅIF Fotball

Kontaktperson: Rune Andreassen (Fair Play-ansvarlig) Tlf: 975 07 271.

Levert av IdrettenOnline