LAGSKONTOER I ÅSSIDEN IDRETTSFORENING

Konto 2220 30 57206 benyttes til lagskasser i gruppene (300000-599999).

Lagskontoer i fotball og håndballgruppa er bygget opp på følgende måte.

Midlene som står på denne kontoen er utelukkende midler som er oppspart av lagene til å dekke fellesutgifter til laget som ikke dekkes av klubben. Midlene tilhører Åssiden Idrettsforening, men disponeres av lagene selv til sportslige og sosiale tiltak i laget.

ID nummer:
 
Første tall identifiserer gruppen (3 håndball / 4 fotball)
 Andre tall identifiserer kjønn (1 gutter / 2 jenter)
 De fire siste tallene identifiserer årskullet. Fødselsår for aldersbestemt (eldste alder for sammenslåtte årskull) og 1000 for senior.

Eksempel: 322005                                           411000
 
Håndball – Jenter – 2005                              Fotball – Gutter – Senior

INNSKUDD:
 
Kontanter kan droppes i en konvolutt i dropsafen på klubbhuset. Konvolutten må merkes med dato, beløp og ID nummer.

Daglig leder sette opp egen vippskonto for enkeltdugnader for lag som ønsker dette. Ta kontakt i god tid:)

Innskudd til lagskonto kan også gjøres ved å sende epost til daglig leder (post@aif.no) med lagets ID nummer, beløp og hva det gjelder (dugnad/egenandeler osv). Lagleder vil da få tilsendt en faktura fra klubben.

UTTAK:
 
1) Utleggsrefusjonsskjema (ligger på www.aif.no). Skriv ID nummer til lagskonto i kommentarfeltet under beskrivelse av bilagene.
 2) Forskudd utbetalt til konto (kontakt daglig leder post@aif.no). Bruk dokumenteres med kvitteringer. Hvis forskudd er benyttet til kjøp hvor det ikke er mulig å få kvittering (f.eks; kjøp i kiosk på cup hvor laget deltar), må den som har mottatt forskuddet skrive en forklaring med beløpet, signere og sende inn sammen med eventuelt andre kvitteringer.

Levert av IdrettenOnline