Kampvertens rolle


Oppdatert 17. august 2021 av Åssiden Idrettsforening


I forbindelse med COVID-19 er det viktig å følge myndighetenes retningslinjer. Det kommer hyppige endringer og vi vil etter beste evne oppdatere denne siden for å samsvare med myndighetenes råd. Det er alltid helsemyndighetene sine råd som er gjeldene og dette er ikke ment som en erstatning, men et tillegg til deres føringer.

 

Tre punkter ligger alltid til grunn:

  • Syke personer skal holde seg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene, ingen spytting og forsterket renhold.  
  • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også på innbytterbenken og ved reise til og fra.

 

  • Kampvertrollen vil ha en utvidet rolle for å påse at smittevernreglene overholdes, og at navn og telefonnummer til publikum og øvrige som ikke er registrert i kamprapport i FIKS blir registrert i eget skjema. Kampvertene skal ha på seg kampvert-vest for å være synlige.
  • Alle publikummere skal registreres, og det er maks en publikummer per spiller. Skjema for registrering finner du her.
  • Kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling nederst.
  • Kampvert er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern følges under hele kampen.
  • På se at innbytteres oppvarmning kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
  • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
  • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

 

Husk å holde 1 meters avstand og vask hender! Alle lag skal ha antibac og må be om påfyll ved behov.