Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Gratulerer Tomke

Postet av Åssiden Idrettsforening den 30. Aug 2020

Tomke Poppen til høyre i bildet. Foto: Hønefoss BK

 

Vi gratulerer vår egen dommer Tomke Kathrin Poppen som i dag søndag 30.august kl.15:00 debuterte i Toppserien. Da er hun assistentdommer i kampen mellom Lyn og Klepp. Tomke dømmer for Åssiden.

Tomke har vært assistendommer i 1.divisjon kvinner i 2 år, og har vært dommer i NFF Buskerud i 3 år siden hun flyttet hit fra Tyskland.

Tomke er multitalent. Hun er veldig engasjert i dommermiljøet og gjør en viktig jobb både i klubb og krets. I tillegg til å være en av klubbens dommeransvarlige, så sitter Tomke i dommerutvalget i NFF Buskerud med ansvar for jentedommerne.

Vi er stolt og glad over å ha Tomke i klubben, og gratulerer så mye!


0 Kommentar

Oppstart allidrett

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Aug 2020


Allidretten vil som vanlig ha fast treningstid tirsdag ettermiddag. Nytt av året er at gruppene samles og økten gjennomføres samtidig kl. 17.00-17.50 i Berskaughallen. 


Her er informasjonen som er delt ut til barnehagene i bydelen: 


ALLIDRETT BARNEHAGEÅRET 2020/2021


Åssiden IF inviterer til allidrett i Berskaughallen. Vi leker hver tirsdag (Se rød skrift for oppstartsdato).


Det kommende barnehageåret vil allidretten igjen være et GRATIS tilbud til medlemmer i klubben. Er ikke ditt barn medlem? Meld deg inn ved å scanne QR-koden eller gå inn på vår nettside www.aif.no under fanen «bli medlem». Hvis du møter på utfordring, vil vi være tilstede under de første treningene og kan hjelpe deg med innmelding der.


GruppeFast treningstidOppstart
Gruppe 1 født 2013/201417:00-17:501. september 2020
Gruppe 2 født 201517:00-17:50
8. september 2020
Gruppe 3 født 201617:00-17:50
15. september 2020 Møt opp i god tid til den første treningen! 😊 

  

NB! Retningslinjer pga Covid-19. 

  • Pga Covid-19 ser vi oss nødt til å ha ulik oppstartdato for kullene.
  • Det er kun tillatt med én foresatt per barn under treningene. Ingen søsken (Ta kontakt ved spesielle behov).
  • Garderobene vil inntil videre være stengt, kom derfor ferdig skiftet.
  • Alle bruker fremsatt desinfeksjon ved oppmøte i hallen

 

Dette trenger du til treningene:

  • Bevegelige klær og gjerne innesko
  • Drikkeflaske

 

Kontaktperson: Karianne Øiseth (karianne@aif.no).

  

Vi gleder oss! 😊        

                                                                                      0 Kommentar

Todagers regelen opphører

Postet av Åssiden Idrettsforening den 14. Aug 2020

Norges Idrettsforbund sendte i går ut en oppdatering hvor FHI har valgt å fjerne 48-timers regelen. 

Dette betyr at våre spillere kan kombinere fotball og håndball igjen, eller andre aktiviteter.

Dette vil nok naturlig reise noen spørsmål rundt hospitering. Som klubb følger vi alltid myndighetenes råd og anbefalingen fra forbundet er klar på at man bør i størst mulig grad holde seg til faste grupper. 

Derfor vil det ikke bli åpnet for trenings-hospitering. Blåhvitt vil heller ikke bli gjenopptatt. Som klubb legger vi oss på en noe strengere list for å sikre smittevern best mulig. 

Kamp-hospitering er tillat men oppfordres også her til å holdes til et minimum. Hovedtrenerne styrer dette i dialog eventuelt med innspill fra sportslig utvalg ved behov. 


Norges Idrettsforbund sin melding:

Helsedirektoratet har oppdatert sin idrettsveileder. Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt innen 48 timer og delta i flere grupper per uke.

Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det likevel vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.

 Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.
 


0 Kommentar

Oppdatert informasjon rundt fotballskoler

Postet av Åssiden Idrettsforening den 10. Aug 2020

Etter å ha pratet med NFF Buskerud ser vi at fotballskoler er unntatt 48-timers regelen. Dette er fordi det er et arrangement som gjelder over flere dager. I epost Norges Fotballforbund står det: 

Ulike arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet som nedfelt i covid-19-forskriften § 13 andre ledd punkt d) skal være åpne og tilgjengelige og deltakelse i annen aktivitet bør ikke sette stopper for barnets deltakelse. Det er derfor ikke krav om opphold i minimum 2 dager i barnet øvrige aktiviteter, herunder annen fotballaktivitet, for å delta på TINE Fotballskole. 


Altså vil alle som deltar på fotballskoler lokalt kunne delta på trening som normalt også denne uken. 


Det er en krevende tid med mye informasjon, og vi beklager at det kan komme beskjeder tett og i tilfelle som nå hvor vi korrigerer gårsdagens beskjed.


Vi tar også forbehold om at det fremover kan komme flere endringer med tanke på at smittesituasjonen er under oppblomstring. Det er blant annet mange spørsmål hvordan vi håndterer 48-timers regelen for dem som trener både håndball og fotball. Her har vi kontaktet forbund for å få klarhet i hva som gjelder. 


Følg med på hjemmesiden og Facebook-siden til klubben for oppdateringer. 


0 Kommentar

Stans i hospitering

Postet av Åssiden Idrettsforening den 7. Aug 2020

Etter mange spørsmål fra klubber har NFF kommet med en presisering rundt hospitering. Grunnregelen er at dersom en spiller tas inn i en spillertropp, må spilleren vente 48 timer før han/hun kan trene og spille med sin nye gruppe. 

Dette betyr at all form for hospitering utgår inntil videre. 

Dette betyr også at vi dessverre må stoppe utviklingstiltak og ekstratilbud som Blåhvit. Krets og sone tilbud er også tatt ut av aktivtet. 

For spillere som er en del av håndball og fotball i klubben parallelt må man også være obs på forflytning mellom treningsgrupper. Her må spilleren kontakte sine trenere for å finne gode løsninger. For eksempel trene annenhver uke i de forskjellige idrettene. 


0 Kommentar

NFFs obligatoriske koronakurs

Postet av Åssiden Idrettsforening den 6. Aug 2020


Alle spillere over 13 år må gjennom Norges fotballforbund sitt koronakurs for å få lov til å spille organisert fotball.

Spillerne i Åssiden IF må delta på et digitalt smittevernkurs før de kan spille kamper igjen. Dette er for at fotball-Norge sammen skal øke bevisstheten rundt smittevern og ta et samfunnsansvar ved å sørge for at aktiviteten på fotballbanen er både god og trygg for alle!

E-kurset er delt i to og starter med en læringsdel før man må bestå en prøve på fem spørsmål. Man må svare rett på alle spørsmålene for å ha tillatelse til å spille organisert fotball. Det er beregnet at kurset og prøven tar omlag 15 minutter å fullføre. Kompetansen blir registrert på fotball.no når personen har gjennomført kurset.

Brukerveiledning for å få tilgang til kurset finner du her:

https://akilles.slides.com/akilles/brukerveiledning-fotballens-koronavettkurs/fullscreen


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline