Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Retningslinjer håndballtrening

Postet av Åssiden Idrettsforening den 27. Apr 2020

Retningslinjer med formål om å redusere smittefare i størst mulig grad. Disse skal følges av alle lag, trenere og utøvere. 

Oppdaterte retningslinjer skal alltid ligge tilgjengelig på www.aif.no og oppdateres fortløpende etter bestemmelser og anbefalinger fra myndigheter og forbund. Åssiden IF kan sette strengere retningslinjer enn myndighetene. Oppdages det brudd på retningslinjene skal det gis tilbakemelding til klubben umiddelbart. Alle oppfordres også til å komme med forbedringforslag.

Inntil videre er Berskaughallen stengt og kan ikke benyttes. Toaletter kan foreløpig heller ikke benyttes.

 

Spiller/trener skal ikke møte på trening hvis: 

 • du, eller personer du bor sammen med smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand,
 • personer du bor sammen med er i risikogruppe for alvorlig forløp ved Koronasmitte:
  1. alder over 65 år
  2. hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
  3. diabetes

Håndvask: Alle oppfordres til å vaske hender godt med såpe og vann før og etter trening. Dette er foreløpig tilrettelagte ved klubbhuset. Ved tilfeller der spiller berører felles utstyr eller f.eks andres ball skal hender straks rengjøres. Laget vil få utdelt hånd-desinfeksjonsmiddel.


Treningene skal foregå utendørs i smågrupper, og øvelser må tilrettelegges slik at retningslinjene følges. 

 

 • En gruppe kan maksimalt bestå av fem personer, inkludert trener. På ett stort areal kan det være flere grupper i gang samtidig så lenge det er god nok avstand mellom gruppene.
 • Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksen person til stede som har ansvar for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige myndigheter. Det vil si at hvis det organiseres trening med flere grupper samtidig, skal det være en voksenperson per gruppe.
 • Deltakerne skal til enhver tid holde minst to meters avstand både innad i gruppen, og det anbefales 10 meter mellom gruppene.
 • Fellesgarderober eller fellesdusjer skal ikke benyttes.
 • Deltakerne skal ikke berøre samme gjenstand, derfor må kastøvelser og lignende gjøres en og en mot en vegg eller et annet treffpunkt (rebound-nett vil være tilgjengelig ved hallen).
  1. Laget får utdelt kjegler og annet utstyr av Sportslig leder.
  2. Spillerne skal ha med egen ball. *
 • Sørg for at aktiviteten gjennomføres slik at det ikke oppstår skader.
 • Det er ikke lov til å kaste ball mot vegger på Berskaughallen.

 *spillere som ikke har egen ball hjemme kan få låne av klubben, kontakt med Sportslig leder Geir BG 95937830. 

Sportslig utvalg, ÅIF Håndball


0 Kommentar

Betaling av kontingent

Postet av Åssiden Idrettsforening den 23. Apr 2020

Klubben oppfordrer til betaling av kontingent. Dette er for å sikre at vi opprettholder kvaliteten på aktiviteten som tilbys.

Denne sesongen er spesiell for alle og hele samfunnet. Dette forstår vi, men uten kontingent vil klubben få økonomiske utfordringer. Derfor oppfordre alle til å betale kontingenten sin innen 15 mai. Det er en del som allerede har betalt, noe klubben setter stor pris på.

Hvorfor betale?

Pr nå får vi ikke tilskudd fra krisepakken som er lansert. Det gjør at klubben går i minus i forhold til budsjett i denne perioden. Vi har utgifter som feks, baller, kjegler, isposer, drakter osv. Samtidig løper utgiftene, og selv om det har vært stans i aktivitet i en periode er det minimalt med reduksjon i kostnader.

Åssiden IF er privilegert og har en sterk økonomi etter år med hardt arbeid. Dette ønsker vi som klubb å ha i fremtiden også, for i Åssia har vi økonomi til å ha det gøy!

 

Frister, delbetaling og fritak

15. mai er satt som frist for innbetaling av kontingent for fotballgruppa. Etter dette vil det ikke være mulig å trene eller spille kamper før man har betalt regningen. Har man utfordringer med å betale skal man følge kontingentrutinene. 

HER KAN DU LESE KONTINGENTRUTINER A-Å

På denne siden er det beskrevet hvordan du kan søke om oppdeling av aktivitetskontingent eller søke fritak for kontingent. Regningen er todelt i medlemskontingent og aktivitetskontingent. Medlemskontingent skal være betalt slik at spillerne er forsikret. Aktivitetskontingenten kan deles opp.

I rutinen står det «Fotball: Minimum 70% av kontingenten må være betalt før 1. juni». I forbindelse med korona-situasjonen ønsker klubben å imøtekomme de som har fått uforutsette utfordringer med økonomi. Derfor har hovedstyret åpnet for en utsettelse i 2020 for når 70% skal være betalt. Så ta kontakt med daglig leder så finner vi løsninger sammen.


Alle lagledere skal ha eller får tilgang til Rubic. Her kan laglederne selv følge opp hvem som har betalt og da hvem som har lov til å trene.

Er du lagleder og har spørsmål til Rubic? Ta kontakt med daglig leder på post@aif.no


0 Kommentar

Stopp i allidrett til sommerferien

Postet av Åssiden Idrettsforening den 20. Apr 2020


Grunnet den pågående korona-situasjonen og retningslinjene fra myndighetene vil det ikke bli gjennomført flere økter i allidrett før sommerferien.

Vi takker alle deltakerne som har vært med å lage mye moro sammen med oss dette skoleåret! 

Vi håper situasjonen bedrer seg til høsten, men vi følger myndighetenes retningslinjer. Det blir derfor sendt ut informasjon før skolestart til høsten om oppstart. 


0 Kommentar

Har du en nøkkel vi leter etter?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 20. Apr 2020


Hula er revet, men før den ble jevnet med jorden, fjernet Knut Arvid lås sylinderne i dørene.

Det er spesielt sylinderen i dørene på siden av bygget vi er ute etter.

Dette er system lås og alle nøklene er merket med «MA30543» med undernr 02.

Knut Arvid håper å kunne samle inn så mange nøkler som mulig av dette systemet.

 

Nøklene kan leveres tilbake ved å legge de i brevsprekken i døren til festsalen, så plukker Knut Arvid som er anleggsansvarlig de opp der.


0 Kommentar

Ingen organisert trening før over påske

Postet av Åssiden Idrettsforening den 3. Apr 2020

Det åpnes ikke for organisert trening før etter påske. Klubben jobber med å tilrettelegge for innkjøp av anitbac til vask av hender og baller. Garderobe og toalett er ikke tilgjengelig.

Drammen kommune har åpnet banen og følgende regler gjelder for egentrening inntil videre:

Det skal ikke være flere en fem personer sammen med en avstand på to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer.

Alt utstyr som benyttes (inkludert baller) skal vaskes med antibac før trening. Det skal ikke tas på ballen av flere, berøringsflater skal ikke berøres og ingen headinger. Det er fint om det er voksne er tilstede når barn og ungdom trener slik at dette blir fulgt opp.

Vi ønsker dere alle en fin påske og vis hensyn.


Info fra Drammen kommune:
Drammen kommune åpner utendørs idrettsanlegg for begrenset aktivitet. Vi ber om alle brukere om å følge retningslinjene og vise hensyn.

I tråd med nasjonale råd åpner Drammen kommune nå sine utendørs idrettsanlegg for aktivitet fra og med i dag torsdag 2. april.

All aktivitet skal foregå innenfor de anbefalinger og regler som er gitt:

 • Det skal ikke flere enn fem personer sammen.
 • Det skal være minimum to meter mellom de som driver aktivitet.
 • Barn og ungdom bør være i følge med en voksenperson.

Selvom det er mulig å bruke idrettsanleggene, vil ingen av garderobeanleggene være åpne.

På anleggene vil Drammen kommune henge opp plakater med retningslinjer for bruk. Vi ber om alle brukere om å følge retningslinjene og vise hensyn.
 
Hold avstand og vask hendene.


0 Kommentar

NFF Grasrottrenerkurs

Postet av Åssiden Idrettsforening den 3. Apr 2020

I 2015 startet NFF et samarbeid med Norsk Tipping med mål om å «bidra til at trenerutdanningen for barne- og ungdomstrenerne skulle få et løft».


Ett av grepene var å gjøre kursene mer tilgjengelige ved å ta i bruk e-læring som teoretisk læringsplattform i tillegg til praktiske økter på feltet.

Grasrottrenerkurs tilbys nå gratis så lenge det er stopp i den organiserte fotballaktiviteten – enten du ønsker å ta delkurs 1, 2, 3 eller 4.

Kurset starter opp 16 april. Klikk her hvis du er interessert?0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline