Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Årsmøte 2020

Postet av Åssiden Idrettsforening den 21. Feb 2020

Årsmøte i Åssiden IF avholdes på klubbhuset 26. mars fra kl 18:00

Medlemmer kan melde inn saker de ønsker behandlet på årsmøte til post@aif.no. Disse må være sendt senest 12. mars 2020.

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 2 varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


0 Kommentar

Hederstegn til Ole Kristian og Hege

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Feb 2020

Ildsjeler i håndballgruppa hedret.

To av klubbens ildsjeler gjennom mange år er tildelt klubbens hederstegn for sin innstats.


Håndballkjempen fra Rjukan har ingen spillerkarriere i Åssiden, men på trenersiden har han bidratt både med allidrett, fotball og ikke minst håndball. Ole Kristian startet opp allidrettgruppe for 1994-årgangen i 2000og fulgte etter hvert 94-gutta hele veien til de ble 17 år. Først på fotballbanen før han trakk inn på hallgulvet.

Sofalivet holdt han bare unna ÅIF i to år, før "Sjefen" igjen startet opp med nye aktiviteter, denne gangen for dagens 12-åringer, igjen startet det med både allidrett, fotball og håndball. Nå håper håndballjentene han fortsetter å sjefe i mange år.

I tillegg har Ole Kristian Ass også sittet som sportslig leder i håndballgruppa og sitter nå i sportslig utvalg.


Hege Haugan vokste opp på Åssiden, nærmere bestemt i håndballburet på Åssiden. De første 15 årene som håndballspiller bidro hun med redninger for ÅIF. Senere spilte hun også noen år i Stabæk.  

Etter å ha å ha brukt 80- og 90-tallet som spiller i klubben vår, har hun fra 2006 bidratt på veldig mange andre måter. Stil på dugnader og vært trener for allidrett. Hege har også i 6 åer, etter eget utsagn, vært saftblander, kjegle og rundingsbøye på fotballbanen. Nå, og kanskje det viktigste, gjør hun en fantastisk innsats som trener for håndballjentene på 2006-laget.

Hele Åssiden gratulerer med vel fortjente hederstegn til begge to.


0 Kommentar

Snart tid for fotballkontingent

Postet av Åssiden Idrettsforening den 18. Feb 2020

Fotballgruppa kjører snart ut aktivitetskontingent for 2020 sesongen. Vi vet at flere av våre medlemmer ønsker hjelp med støtte til denne. Vi ønsker at alle som vil skal få drive aktivitet i klubben, og det er derfor viktig at flest mulig kjenner til våre ordninger for kontingentfritak.

Vi har et samarbeid med Frelsesarmeen i Drammen, som bidrar med kompetanse rundt støtteordninger og oppfølging av de som ønsker det.


Oppdeling av betaling / avdrag:
Utøvere som ønsker å dele opp aktivitetskontingenten i månedlige avdrag kan kontakte daglig leder (post@aif.no) og gjøre avtale om dette.

Vi ønsker færrest mulig avdrag (helst kun 2 eller 4), men løser dette i hvert enkelt tilfelle.

Avdragsordning er en oppdeling av kontingenten og ikke en vår/høst-kontingent, og alle avdrag må betales.


Kontingentfritak økonomi
Det skal alltid forsøkes å få dekket kontingenten gjennom støtteordninger før klubben innvilger fritak. Vår erfaring er at mange av de som ikke betaler har krav på å få dekket kontingent gjennom eksisterende støtteordninger.

Foresatte, utøver eller lagleder kan kontakte Gunnveig Jara som jobber som «ALLEMED» koordinator i Drammen (Gunnveig.Jara@frelsesarmeen.no / 408 00 574). Send gjerne SMS. Hun hjelper til med støtteordninger og har dialog med oss som klubb.

Alle søknader om fritak (etter kontakt med ALLEMED) sendes post@aif.no, og behandles konfidensielt av daglig leder. Søknader som behandles under 3.1 (se neste avdnitt) behandles og godkjennes i samarbeid med den aktuelle skole.


Her er kriteriene vi jobber etter når vi vurderer fritak for familier/utøvere som ikke får dekket kontingenten gjennom andre ordninger:

3.1 Utøvere som går på Åssiden, Aronsløkka eller Kjøsterud skole som bor i familier med lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. 

3.2 Ungdommer (under 20 år) som er over ungdomsskolealder som bor i familier med lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. Dette forutsetter at utøveren er bosatt i bydelen Åssiden, eller at utøveren har spilt i klubben over flere år.

3.3 Voksne (over 20 år) som har lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. Dette forutsetter at utøveren er bosatt i bydelen Åssiden, eller at utøveren har spilt i klubben over flere år.

3.4 Andre utøvere med lav betalingsevne kan i spesielle tilfeller innvilges kontingentfritak.

3.5 Alle utøvere som ønsker å jobbe inn aktivitetskontingenten i stedet for å betale kan kontakte daglig leder (post@aif.no) å avtale et møte. Alle slike avtaler skal være skriftlig.


Våre kontingentrutiner fra A-Å finner du her


0 Kommentar

Ledig stilling; daglig leder

Postet av Åssiden Idrettsforening den 18. Feb 2020

Gjennom aktivitet skaper Åssiden Idrettsforening sosial og sportslig utvikling i et miljø der alle i bydelen føler seg hjemme.
 

Med 1500 medlemmer er Åssiden Idrettsforening et av Drammens største idrettslag.
 

Fotball er klubbens største aktivitet med en stor barne- og ungdomsavdeling og seniorlag både for herrer og damer. Senior herrelaget spiller i Norsk tipping ligaen (3. divisjon). Håndballgruppa består av flere lag i barnehåndball, noen få jentelag i ungdomshåndball, og et senior damelag.
 

Åssiden Idrettsforening har også en avdeling for samfunnsutvikling hvor vi sammen med skolene i bydelen driver prosjektparaplyen «Aktiv på Åssia». Denne avdelingen har en heltidsansatt aktivitets- og samfunnsutvikler.
 

Vi er klubben med hjerte for alle på Åssia.


Vi søker en strukturert og tydelig daglig leder som kan identifisere seg med klubbens verdier samhold, trygghet og engasjement.

Vår daglige leder har takket ja til en annen stilling og vi søker derfor ny daglig leder i Åssiden Idrettsforening. Stillingen er 100% og vil være fast ansatt i Åssiden Idrettsforening.

Ønskede kvalifikasjoner:

Erfaring fra drift av idrettslag eller andre sammenlignbare organisasjoner kan være en fordel

Utdanning på bachelornivå - kan eventuelt kompenseres med lenger relevant arbeidserfaring

Erfaring med regnskap og budsjettprosesser

Arbeidsoppgaver:

Lede den daglige driften av idrettslaget og sikre at dette gjøres i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter, vedtekter og beslutninger truffet av årsmøtet og/eller styret i klubben

Personalansvar for klubbens øvrige ansatte. Økonomistyring, budsjettarbeid og bilagshåndtering   

Oppfølging av frivillige i klubben


Klubben kan tilby et svært givende arbeid med stor betydning for barn og unge på Åssiden. Stillingen er selvstendig med stor grad av fleksibilitet. Arbeidssted er i våre moderne kontorlokaler på klubbhuset til Åssiden Idrettsforening i Buskerudveien. Noe av arbeidstiden vil være på kveldstid - møter med frivilligheten. Stillingen krever gyldig politiattest.

Stillingen som daglig leder får oppdrag fra og rapporterer til hovedstyret i Åssiden Idrettsforening. Lønn etter avtale. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt stillingen.

Har du spørsmål kontakt
Espen Erikssøn, styreleder Åssiden IF
styreleder@aif.no

Pål Ourdahl, styremedlem Åssiden IF
handball@aif.no

Odd Johnsen, seniorrådgiver Promiso
odd.johnsen@promiso.no


For å søke stillingen følger du linken i annonsen.


0 Kommentar

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Feb 2020

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Åssiden IF

Mandag 2. mars 18:00

 

 

Saksliste:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle forslag fra hovedstyret.

 

Sak 8 – Forslag fra hovedstyret

Hovedstyret ønsker godkjenning fra ekstraordinært årsmøte til å gå til ansettelse av sportslig leder i 100% midlertidig stilling, med mulighet for fast ansettelse.


Bakgrunn:

I Åssiden IFs strategiplan er det forankret i målsettinger 2020:
«Ansette sportslig leder i 100% stilling, forutsatt økonomisk trygghet

Hovedstyret ønsker å komme i gang med prosessen raskt, og ønsker derfor ikke å vente til ordinært årsmøte i slutten av mars. Foreløpig årsregnskap for 2019 viser en sunn økonomi som kan klare en ansettelse i tråd med målsettingen i strategiplanen.

Vedtak i hovedstyret 06.02.2020 (sak 12-20):
«Hovedstyre ønsker å ansette sportslig leder i 100% stilling. Gjennomføring krever årsmøtevedtak».

 

KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE 


§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1)           For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.   

§ 18     Ekstraordinært årsmøte 

(1)           Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

a)         vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte, 

b)         vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c)         skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2)           Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

(3)           Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)           Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.


0 Kommentar

Hederstegn til Brede og Øyvind

Postet av Åssiden Idrettsforening den 14. Feb 2020

To av klubbens ildsjeler tildelt hederstegn i Åssiden IF.


To av klubbens ildsjeler gjennom mange år ble på årlig møte i fotballgruppa tildelt klubbens hederstegn for sin innstats over flere år.


Øyvind Langset er oppvokst i klubben og spilte fra han var guttunge til og med junior. Har også spilt seniorkamper for Åssiden IF (i hverfall B kamper). Etter at han ga seg som aktiv utøver har han bidratt med å ha flere trener og laglederverv. Sittet i ulike styrer og ikke minst all den jobben med snekring og annen dugnadsjobb rundt banen. Det har vært utallige timer som er lagt ned. Har de siste tre årene vært ass.trener for G19. Øyvind har til og med ofret deler av en finger når den nye kiosken ble satt på plass i 2018. Etter en kort tur på legevakta var Øyvind selvfølgelig tilbake på stadion. Begge hans sønner og datter har spilt/spiller fotball i klubben.

Brede O lsen har vært aktiv i klubben både som barn, ungdom og voksen alder. Han har vært lagleder og trener i 17 år. Han har sittet i fotballstyret og sportslig utvalg. Han var lagleder/trener J97, lagleder Damelaget, lagleder/trener G2001 og nå lagleder/trener G2007. Brede har bidratt på mange dugnader og har utallige timer på banen.

 

 Vi gratulerer med vel fortjent hederstegn.


0 Kommentar

"Jeg ønsker å satse på unge spillere"

Postet av Åssiden Idrettsforening den 13. Feb 2020

Vi ønsker oss flere spillere inn i ungdomsavdelingen, spesielt i G19 stallen, slik at denne styrkes. Vi ønsker å fortsette med å hente opp spillere fra ungdomsavdelingen til seniorstallen. Er du ung, treningsvillig og samtidig har ambisjoner om å innen få år spille seniorfotball på nasjonalt nivå kan Åssiden være klubben for deg.


NM kamp G19 mot Asker forrige sesong."Jeg ønsker å satse på unge spillere" sier hovedtrener senior herre Kenneth Myrvold. I 2019 hadde vi 4-8 spillere som holder junioralder på banen til en hver tid på A-laget.

Vi har et seniorlag som spiller i Norsk Tipping ligaen (3. divisjon) i en klubb som har klare ambisjoner om å etablere seg på dette nivået.


Kontakt G19 trener Levi Reiersrud (90050373) hvis du er interessert i å prøve deg hos oss.


0 Kommentar

Sverre slutter i Åssiden IF

Postet av Åssiden Idrettsforening den 12. Feb 2020

Sverre Arneberg Fredriksen informerte i forrige uke hovedstyret om at han sier opp sin stilling som daglig leder i Åssiden IF. Sverre har takket ja til en stilling i Lier kommune hvor han skal jobbe med friluftsliv og anleggsutvikling.

Sverre har vært daglig leder i Åssiden IF siden januar 2017.

Det har vært tre hektiske og spennende år i Åssia. Vi har fått til mye sammen, og jeg har blitt veldig glad i mange av de frivillige her.
 

Mye å takke Sverre for

Espen Erikssøn, styreleder ÅIF har vært Sverre sin leder 2 siste år. Han trekker frem Sverres innsats og engasjement som daglig leder, spesielt nå senest i arbeidet med å utvikle regnskap, budsjett og resultatprosesser, organisering av klubben og oppfølging av styret.

Det har vært et privilegium å ha Sverre ved min side. Han har vært en sentral person i utvikling av klubb i ÅIF. Vi har mye å takke Sverre for, og jeg ønsker ham alt godt videre.

Stillingen som daglig leder i Åssiden IF vil bli lyst ut om kort tid.


0 Kommentar

Årlig møte fotball

Postet av Åssiden Idrettsforening den 10. Feb 2020

Torsdag 13.02.2020 avholdes det årlige møtet i fotballgruppa, på klubbhuset kl 18:00


Agenda:

- Velkommen og registrering av frammøtte
Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Ingen kan stemme på fullmakt.
Foresatte som ikke selv er medlemmer i Åssiden IF kan ikke stemme på vegne av barna sine.
Andre deltakere er velkommen til møte uten stemmerett.

- Behandle gruppens årsberetning
Fotballstyret legger frem sin beretning for 2019

- Behandle gruppens regnskap for foregående år
Gjennomgang av fotballgruppas regnskap for 2019

- Behandle forslag til budsjett for gruppens aktivitet
Gjennomgang av foreslått budsjett for 2020

- Fastsette treningsavgift 2020
Gruppestyret ber om fullmakt til å sette treningsavgifter.

Aktivitetskontingent er klubbens sikreste inntekter. Fotballgruppa i Åssiden IF har hatt mange år med utfordrende økonomi og i 2019 har vi fått kontroll på denne og skapt en grunnmur for fremtiden.

Fotballstyret foreslår en økning av aktivitetskontingenten for sesongen 2020.
Styret har ikke foreslått endringer i kontingenten barnefotball for 2020.

Ungdomsfotballen og Senior Dame har fått en økning på kr 700,- hvor 300,- er en ny pålagt forsikring fra NFF som gjelder fra 010120.

Resterende økning på kr 400,- er for å dekke opp økte utgifter. Trenerapperatet i ungdomsfotballen er styrket i 2020. Dette ønsker klubben og investere i med tanke på rekruttering opp mot seniorfotballen i fremtiden. Vi jobber også for at spillere i ungdomsfotballen skal få delta på en cup med overnatting.

Senior Herre har en økning i kontingent på kr 1000,- hvor kr 300,- kr økning i forsikring. Senior herrer har også større utgifter i 2020 med tanke på spill i Norsk tipping ligaen.

Åssiden IF har gode ordninger for gode kontingentfritak for barn og ungdom som trenger denne.

Forslag til treningsavgifter 2020

6-9 år 2019     kr 1500 2020 ingen endring
10-13år 2019   kr 2200 2020 ingen endring
12-13 år 2019 kr 2600 2020 kr 3300,-
14-19 år 2019 kr 3200 2020 kr 3900,-
SrD 2019 kr 3500 2020 kr 4200,-
SrH 2019 kr 4000 2020 kr 5000,-
Old boys/vetran Ingen endring

Valg

Gruppestyret skal innstilles til årsmøte i Åssiden IF.

Leder (hovedstyreverv) 2 år.
Nestleder (kasser) trekker seg, skal velges ny for 1 år.

Styremedlemmer:
1 sport trekker seg, skal velges ny for 1 år
2 frivillighet (2 år fra 2020)
3 arrangement trekker seg, skal velges ny for 1 år
4 utstyr (2 år fra 2020) Ole Eek (gjenvalg)
5 kvalitetsklubbansvarlig Cato Brekke (ikke på valg)
6 ungdomsrepresentant (1 år)

Varamedlemmer 1 medlem (velges for 1 år) Anders Røren (Gjenvalg)Dokumenter:

Årsberetning fotball 2019.docx

Foreløpig årsregnskap fotball 2019.pdf

Forslag til budsjett fotball 2020.pdf

Årshjul dugnader 2020.pdf0 Kommentar

Årlig møte håndball

Postet av Åssiden Idrettsforening den 10. Feb 2020

Sakslisten og sakspapirer til årlig møte i håndballgruppa er klare.


Velkommen til årlig møte i håndballgruppa i Åssiden IF på klubbhuset til Åssiden IF (Buskerudveien 54)
Tirsdag 11.02.2020 kl 18:00

INNKALLING OG SAKSLISTE

ÅRSBERETNING HÅNDBALL 2019

REGNSKAP 2019 håndball

BUDSJETT 2020 håndball

OVERSIKT PROSJEKTBUDSJETT HÅNDBALL


Sportsplan ny 2019 v0.5.pdf


Mvh
Håndballstyret Åssiden IF
0 Kommentar

Ny signering for Myrvold

Postet av Åssiden Idrettsforening den 9. Feb 2020

Kaan Kaya

Alder: 17 år
Posisjon: Kant/10’er
Tidligere klubber: Fjell SK, Strømsgodset TF

Kaan kommer fra en flott 2019-sesong i Fjell.
13 mål på 16 kamper og sikret nesten på egenhånd poeng i fjorårets siste seriekamp mot Åssiden 2, med 2 scoringer.

Har har fart, teknikk og er veldig bevegelig, noe som gjør han til en giftig angrepsspiller.
Med sine 17 år er han også en mann for fremtiden, så vi ønsker Kaan velkommen med åpne armer.


0 Kommentar

Vil du bli fotballdommer?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Feb 2020

Åssiden IF vil gjerne ha flere fotballdommere. Kunne du tenke deg å bli dommer? Her er litt info om vårens kurs.

Vil du bli dommer for Åssiden IF kan du kontakte Alexander Jæger 45234442 (dommer.fotball@aif.no)

Rekruttdommerkurs –Kurset er for de som ønsker å dømme 11’er fotball i klassene ungdom og senior. 
Skioldhuset Drammen, 13., 18. og 20. februar,

En rekrutteringsdommer bør være fylt 15 år når en begynner med dømming. En dommer må være 16 år for å bli autorisert. 

9’er dommerkurs - Kurset er for de som ønsker å dømme fotball i klassene barn og ungdom i 9’er fotball. 
Åssiden klubbhus, 3. mars.

9’er påbyggingskurs – Kurset for de som ønsker å ta steget fra 9’er dommer til 11’er dommer.
Skioldhuset Drammen, 14. mars.


Mer om kursene kan du lese her
https://www.fotball.no/kretser/buskerud/dommer/artikkel/2020/dommerkurs-2020/


NB! Påmelding via MinIdrett. Alle deltagere må være godkjent av egen klubb. Trenger du hjelp med påmelding kontakt Telmen Undrakh i NFF Buskerud (22895714/45515993) telmen.undrakh@fotball.no


0 Kommentar

Nok en Åssiagutt vender hjem

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Feb 2020

Endelig vender han tilbake! 

Magnus Langset signerer for de blå/hvite etter to sesonger i Molde og en halv sesong i Notodden.

 

Magnus er en ekte Åssiagutt som på 60 seniorkamper for klubben har scoret hele 45 mål! Og dette før han fylte 19 år.

Målmaskinen er en kraftpakke med god fart og en teft vi ikke har sett siden Ståle Brandsrud sine glansdager.


Vi ønsker Magnus hjertelig velkommen hjem og gleder oss til han, sammen med Andy på topp, gjør nettsus til en velkjent lyd på Åssiden Stadion også i Norsk Tipping Ligaen 2020.

 


0 Kommentar

Marcus Eliassen klar for ÅIF

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Feb 2020

Ny keeper på plass.

Marcus Eliassen

Alder: 21 år

Posisjon: Keeper

Tidligere klubber: bl.a. Konnerud, Steinberg og Vestfossen

 

Marcus kommer inn og styrker keeper-teamet på A-Laget.

Han har stort rekkevidde og har et tilslag selv Per Egil Ahlsen er misunnelig på.

Vi ønsker Marcus lykke til og gleder oss til å se han i aksjon for de blå/hvite.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline