Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Åssiden IF fotball som NFF Kvalitetsklubb

Postet av Åssiden Idrettsforening den 23. Mai 2019

Etter to år med verdiprosesser og diskusjoner om retning for klubben er fotballgruppa nå klar for å bli kvalitetsklubb.

Alt vi har jobbet med de siste årene med verdier, rammer og "hvem gjør hva" har hele tiden vært basert på at vi en gang skulle bli klare for å starte en kvalitetsklubbprosess. NFF Kvalitetsklubb er et sertifiseringssystem hvor prosessen på veil til sertifiseringen skal hjelpe oss med å skape mer og bedre aktivitet og styrke fotballgruppas rammer og identitet.

NFF Buskerud har godkjent fotballgruppas søknad om å bli kvalitetsklubb.

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

Målet er økt kontinuitet hos klubblederne, tilrettelegging for frivilligheten og sikring av trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i NFFs handlingsplan og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.

Målet for fotballgruppa er å sertifisieres som kvalitetsklubb nivå 1 av NFF Buskerud i 2020.

Parralelt med kvalitetsklubbprosessen i fotballgruppa vil håndballgruppa iverksette en tilsvarende prosess med de samme elementene slik at all aktivitet i klubben drives på samme måte, og etter de samme rammene.

HER KAN DU LESE MER OM NFF KVALITETSKLUBB


0 Kommentar

Løkkelørdag 8. juni

Postet av Åssiden Idrettsforening den 21. Mai 2019

Sportslig utvalg fotball inviterer alle barn til løkkelørdag 8. juni 12:00-13:30 på Åssiabanen.

Alle i barn til og med J/G12 er velkommen. Tgjerne med en venn som har lyst til å prøve fotball.


Det blir aktiviteter som frilek med ball, smålagspill, fotballtennis og bobleball.

Åpen kiosk og musikk på anlegget!


0 Kommentar

Fortvil ikke, du får doruller i år også:)

Postet av Åssiden Idrettsforening den 8. Mai 2019

Årets dorulldugnad er i gang.

Alle inntekter fra dorulldugnaden går til aktivitet på ditt lag og er med på å holde aktivitetskontingenten i klubben lave

Vi håper derfor at samtlige spillere blir med og gjør en innsats.

Selg til familie og venner samt kjøp til eget bruk. Produkter kjøpes i vår egen Nettbutikk tilrettelagt av Dugnaden AS og utleveres på klubbhuset 3. juni.

Benytt sjansen til å fylle opp eget og familie og venner sitt lager.


Salgsperiode: 3/5-27/5 (Nettbutikken stenger 27/5 kl. 24.00)

Utleveringstidspunkt: 3. juni kl. 17-19

Utleveringssted: Parkeringsplassen ved klubbhuset


Etter avtale med dugnadsansvarlige i lagene er forventningen at alle lag klarer å selge 2 pakker pr spiller på laget i gjennomsnitt. Nytt av året er muligheten for å støtte klubben uten å handle. Det er satt opp betalingsmulighet i vipps for dette på vipps nr 46335 (håndball) og 516149 (fotball).


Nettbutikken finner dere her: www.klubbdugnaden.no/s/aif

Eventuelle spørsmål kan rettes til: dugnad@aif.no


På forhånd tusen takk for innsatsen!


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline