Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Superhelg

Postet av Åssiden Idrettsforening den 31. Aug 2018

Denne helgen skjer det mye både på Åssia og i områdene rundt. Vi kaller det superhelg!

Åssiadagen lørdag 31. august kl 11:00-13:00 på Åssiden Stadion.
Gratis aktivitetsdag for barn og familier på Åssiabanen.

Mange av våre barnefotballag reiser til Solberg for å delta på Kiwi Solberg Cup, og flere av våre håndballag deltar på Drammen håndballcup i Drammenshallen.

Lykke til alle sammen. Ha en aktiv og god helg.Fotballhall og ny kunstgressbane

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Aug 2018

Som fleste har fått med seg planlegges det en fotballhall i Drammen kommune. Denne er planlagt bygget på grusbanen på Åssiden Stadion, og disse planene begynner nå å ta form. Samtidig skjer det ting i Drammen både med kommunesammenslåing i 2020 og større boligprosjekter på travbanen. Anleggskapasiteten i fotballgruppa på Åssiden er tilfredsstillende ut i fra dagens fotballaktivitet i de månedene vi har tilgang på gressbanene på anlegget og ellers i bydelen. Resten av året er kapasiteten alt for dårlig, og vi er helt uten tilgang på treningsflater når kunstgresset er vinterstengt.

Hovedstyret opplevde at det var behov for å få fakta på bordet slik at klubben kan forberede seg på hva som kommer, både med tanke på planlegging, økonomi, dugnad og eventuelt drift.

Kjell Arne Hermansen (H) som sitter i Komite for kultur idrett og byliv Drammen kommune var derfor på hovedstyremøte 9. august for å informere og svare på spørsmål. Tema var fotballhall og eventuelt ny kunstgressbane i Eplehagen (gressbanene).

Fotballhallen på grusbanen
 
Fotballhallen ligger i økonomiplan for 2018-21 (2019), som ble endelig vedtatt november 2017. Budsjettramme på anlegget er kr 60 mill. Budsjett 2019 skal opp videre til endelig vedtak i november 2018.

Hallen blir liggende under vei, natur og idrett i Drammen kommune.

Drammen kommune er tilhenger av offentlig – frivillig samarbeid og ønsker at ÅIF tar initiativ til å foreslå driftsmodell i samarbeid klubb/kommune. Styret vil be anleggsutvalget i ÅIF se på dette og skissere utfordringer og muligheter ved forskjellige løsninger.

Klubbens bygninger «Hula» og «Fisico» må mest sannsynlig rives. Det er ingen konkrete signaler om beløp på eventuell kompensasjon, men det er tatt opp med Drammen eiendom. Lagerkapasitet i hallens byggeperiode blir en utfordring. Når det gjelder kompensasjon for bygg som må rives må klubben huske et kommunen investerer i idrettsanlegg til 60 millioner i vårt nærmiljø, og vi kan derfor ikke vente å få full økonomisk kompensasjon for byggene. Det er viktig at klubben får kompensert lagerplass på utsiden av hallen til fotballaktiviteten som skal gå videre der som i dag.

Byggestart på hallen er estimert mars 2019, og hallen forventes ferdig februar 2020.

Mulig ny kunstgressbane i Eplehagen
Første avsnitt redigert 20.08.2018 etter samtale med administrasjonen i Drammen kommune).
I dag står ombygging av eksisterende gressbane til kunstgressbane (11er) på genrerell (uprioritert) anleggsliste. Drammen Idrettsråd og NFF Buskerud har dette på sin anleggsliste og ønsker denne realisert med byggestart 2021/2022. Det er skissert et offentlig/frivillig samarbeid rundt finansieringen og klubben må inn med maksimalt kr 1,2 mill i egenandel på anlegget.

Hermansen bekrefter at hvis ÅIF klarer å skaffe kr 1,2 mill i egenkapital innen utgangen av 2018 vil dette kunne utløse byggestart i 2019. Dette vil forutsette at kommunen får gjennom økt bevilgning i budsjettprosessen november 2018. Byggestart 2019 vil medføre at anlegget ikke blir berørt av utsettelser når det skal gjøres nye prioriteringer i den nye kommunen 1. januar 2020.

Styret har satt i gang en prosess for å se på muligheter for å frigjøre kapital til dette. Hvis dette blir aktuelt vil det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i slutten av oktober hvor medlemmene får bestemme om dette er noe vi ønsker å gå for.Verdier - hva betyr det?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 16. Aug 2018

2017 ble brukt til et omfattende arbeid i klubben med å peke retning og grunnlag for klubbens videre aktivitet og drift.

Arbeidet landet på en virksomhetsplan bestående av en visjon, verdier og en virksomhetside. Dette ble vedtatt av årsmøtet i mars 2018.

Virksomhetside:
Gjennom aktivitet skaper Åssiden Idrettsforening sosial og sportslig utvikling i et miljø der alle i bydelen føler seg hjemme.

Verdier:
samhold - trygghet – engasjement

Visjon:
Klubben med hjerte for alle på Åssia


Nå er tiden moden for å ta dette arbeidet videre til hva det faktisk betyr for hver og en av oss i klubben.

Hovedstyret inviterer derfor til workshop hvor vi skal jobbe med klubbens verdier. Hva betyr Samhold, trygghet og engasjement? ... og hvordan skaper vi det?

Hvilken konsekvens har verdiene våre for måten vi driver klubben, og hvordan vil vi at de skal oppleves av utøvere og foreldre? Hva er avvik/brudd, og hvilke konsekvenser skal dette ha

Alle med blåhvitt hjerte og engasjement er velkommen til å bidra. Representanter fra hovedstyret, gruppestyrene og ansatte klubben vil være tilstede.

Trine fra Buskerud Idrettskrets leder verdiprosessen i Åssiden IF.

Du er velkommen til gode diskusjoner på klubbhuset 6. september 18:00 - 21:00
Påmelding til post@aif.noNye utemøbler på Tverken

Postet av Åssiden Idrettsforening den 12. Aug 2018

Som en del av prosjektet AKTIVT FRILUFTSLIV støttet av Sparebankstiftelsen og Statsskogmillionen har Tverken nå fått levert nye utemøbler i solid laftet tømmer fra Rauland Laft.


Prosjektet AKTIVT FRILUFTSLIV skal gjennom tilgang på utstyr, opplæring og trening av grunnleggende friluftslivsferdigheter skape interesse for å benytte seg av de gode arenaene som allerede eksisterer i vårt nærområde.

Oppgradering av uteområdet rundt Tverkenhytta

slik at det blir mer tilrettelagt som et naturlig friluftslivs mål for korte og lange turer i området. Her etableres en permanent bålplass med sittemuligheter, teltplasser, bord og benker.


Resten av prosjektet består av innkjøp/tilgang på utstyr og opplæring og trening av grunnleggende friluftslivsferdigheter.

Innkjøp av friluftslivsutstyr til utlån slik at utstyr ikke skal være en hindring. Alt utstyr skal registreres Skattkammeret utlånssentral slik at både lokale speidergrupper, idrettslag og skoler i bydelen vet hvor de kan få tak i utstyret ved behov, eller hvis noen spør.

Opplæring og trening av grunnleggende friluftslivsferdigheter gjøres gjennom et gratisarrangement for primærmålgruppen under «natt i naturen» og «kom deg ut dagen» (1.-2. september 2018) på Åssiden/Tverken.oppstart for 6 åringer

Postet av Åssiden Idrettsforening den 9. Aug 2018

Åssiden idrettsforening har flere aktivitetstilbud for 6åringene som starter på skolene i bydelen nå i august.

Fotball, håndball og allidrett har alle oppstart av nye grupper, og treningene går selvfølgelig på forskjellige dager. Det skal være mulig å prøve seg frem på flere og bytte mellom treningene.


Allidrett 4-5 og 6-7 år

Allidrett skoleåret 2018-2019

Åssiden IF ønsker å invitere til allidrett i Berskaughallen fra uke 36. Vi leker hver tirsdag fra 04.09.2018.

Allidretten i Åssiden IF er gratis for medlemmer i idrettslaget. Er ikke ditt barn medlem så kan du melde det inn på våre nettsider www.aif.no under fanen «bli medlem».

Treningstidene for de forskjellige gruppene er TIRSDAGER:

Gruppe 1 (4–5år) 17.00 – 17.50

Gruppe 2 (1. og 2. klasse) 18.00 – 19.00

Kontaktperson er Espen Forfang Paterson (espen@aif.no)

 Fotball

Gutter og jenter født 2012 inviteres til oppstartstreninger i fotball på gresset på Åssiden Stadion MANDAGER 17:30-18:30. Første trening er 27. august.

Foreldremøte avholdes 30. august 18:00-19:00 på klubbhuset.

Kontaktperson for oppstartslagene er Trond Andre Tostrup (telefon 94139536).  

For treningstider og kontaktinformasjon for eldre lag se HJEMEMSIDEN


 

Håndball

Gutter og jenter født 2012 inviteres til oppstartstreninger i håndball i Berskaughallen TORSDAGER 17:00-18:00. Første trening er 13. september.

Foreldremøte avholdes 20. september i treningstiden.

Kontaktperson for oppstartslagene er Geir Bye Gundersen (geir.bg@aif.no / telefon 95937830).

For treningstider og kontaktinformasjon for eldre lag se HJEMMESIDEN.Gave fra Sparebanken ØST

Postet av Åssiden Idrettsforening den 7. Aug 2018

Vår trofaste partner Sparebanken ØST har åpnet pengesekken og tildelt Åssiden IF en gave for å sikre klubbens varige verdier. Denne gangen er det vedlikehold av klubbhuset som tildeles midler fra Sparebanken ØST SPIRE.


Bilde: Leder av husstyret Knut Arvid Syvertsen gleder seg til å få satt i gang arbeidet på klubbhuset.


Husstyret utarbeidet høsten 2017 en vedlikeholdsplan for klubbhuset, og det er veldig fint å nå få midler til å kunne sette i gang. Flislegging av garderobene, vedlikehold av fasade og utskiftning av vinduer er noe av det som står på planen for 2018.

Vi takker for støtten:)

SE ALLE SOM HAR FÅTT MIDLER HERGarderober stengt

Postet av Åssiden Idrettsforening den 6. Aug 2018

Vi flislegger veggene i fotballgarderobene på klubbhuset og disse vil derfor være stengt fra 6. august.

Info om når de igjen igjen kan tas i bruk kommer senere.


Spørsmål kan sendes til klubbhuset@aif.noLevert av IdrettenOnline