Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Ny kiosk til seriestart

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Feb 2018

Åssiden IF har fått 150.000,- fra Sparebanken ØST Spire til ny kiosk på Åssiden Stadion.


Bilde: Kioskansvarlig Lisbeth Løwe Olsen og leder av fotballgruppa Cato Brekke sammen med Anne Lene Gundersen fra Sparebanken ØST.

Den nye kiosken på vil komme på plass i april 2018 og vil komme med en helt ny meny som utarbeides i samarbeid med Norges Fotballforbund og Bama i tråd med fotballgruppas ambassadørrolle for Eat Move Sleep.Årlig møte håndballgruppa

Postet av Åssiden Idrettsforening den 12. Feb 2018

Håndballgruppa gjennomfører sitt årlige møte 21. februar kl 19:30 i Berskaughallen.


Saksliste

Velkommen og registrering av fremmøte.
Behandle gruppas årsberetning
Behandle gruppas regnskap for 2017
Gjennomgang og behandle budsjett for 2018
fastsette aktivitetskontingent
Behandle innkomne forslag
Behandle forslag fra valgkomite og diskutere kandidater for nytt håndballstyre.
Utarbeide forslag til sammensetning av håndballstyre/verv som skal presenteres på årsmøte i ÅIF Evt.

Håndballstyret bør bestå av følgende verv:  
Leder
Nestleder
Sportslig leder
Kasserer
Medlemsansvarlig
Dugnadsansvarlig
Markedsansvarlig
Ansvarlig utstyr/Innkjøp
Styremedlem Sportslig utvalg
Styremedlem uten eget ansvarsområde.

Håndballstyret velges for 1 ett år og styremedlemmer må derfor velges for ny periode. Det sittende styret har ikke tatt gjenvalg og håndballgruppa er derfor avhengig av nye styremedlemmer som kan overta de verv som er nevnt over. Vi oppfordrer derfor alle lag om å jobbe inn i sine grupper for å fremme kandidater og vi håper alle lag kan stille med minimum 1 kandidat.  
 
Erik Simonsen  
Leder Åssiden IF - håndballÅrlig møte fotballgruppa

Postet av Åssiden Idrettsforening den 2. Feb 2018

Årlig møte fotballgruppa.

Torsdag 22.02.2018 avholdes det årlige møtet i fotballgruppa på klubbhuset kl 18:00

Det avholdes IKKE tradisjonelle årsmøter i gruppene, men alle grupper som er organisert med eget gruppestyre skal avholde «et årlig møte» før årsmøtet i idrettslaget.

Har du spørsmål kontakt leder i Åssiden IF - Fotball Cato Brekke, eller daglig leder i Åssiden IF Sverre Arneberg Fredriksen.

Agenda:

  • Velkommen og registrering av frammøtte.
  • Behandle gruppens årsberetning
  • Behandle gruppens regnskap for foregående år
  • Fremlegge forslag til budsjett for gruppens aktivitet
  • Utarbeide forslag til årsplan for gruppens aktivitet (årshjul)
  • Behandle forslag, både innkomne og de som blir meldt inn på møtet
  • Fastsette treningsavgift 2018
  • Behandle valgkomiteens innstilling.
    (Gruppa har ingen egen valgkomite. Det årlige møtet må diskutere seg frem til hvilke kandidater de ønsker å foreslå til de ulike verv.)

Innstilllingen legges frem til godkjenning på årsmøtet i idrettslaget i slutten av mars.


Forslag til organisering av fotballgruppa
Fotballstyre består av Leder, nestleder og 6 styremedlemmer.
Alle velges for et (1) år.

Leder
Nestleder
Medlem 1: Sportslig leder
Medlem 2: Kasserer og medlemsansvarlig
Medlem 3: Materialforvalter (anlegg og utstyr)
Medlem 4: Arrangementsansvarlig
Medlem 5: Ungdomsrepresentant Gutter
Medlem 6: Ungdomsrepresentant Jenter

1 vararepresentant
 

Fotballstyret oppnevner selv sportslig utvalg som skal dekke følgende områder:
Oppstart gutter/jenter
Barnefotball gutter/jenter
Ungdomsfotball gutter/jenter
Seniorfotball herre/dame
Sportslig utvikling
Dommere

Sportslig utvalg ledes av Sportslig leder


Forslag til aktivitetskontingenter 2018
6-9 år 1200,-
10-11 år 2000,-
12-13 år 2400,-
14-19 år 3000,-
Senior 4000,-
Old boys/girls 2000,-
Levert av IdrettenOnline