Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Viktige datoer

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Feb 2019

Det skjer mye nå i februar og mars. Her er oversikten over viktige datoer vi i klubben må forholde oss til.

Tirsdag 12. februar 17:00 - 19:00 OPPLÆRING I NYTT MEDLEMSSYSTEM
Mandag 18. februar 17:00 - 19:00 OPPLÆRING I NYTT MEDLEMSSYSTEM
RUBIC opplæring.pdf
Målgruppe: trenere og lagledere i håndball og fotball + gruppestyrer og sportslige utvalg.

Torsdag 14. februar 18:00-19:00 MØTE FOR DUGNADSANSVARLIGE
dugnadsansvarlige.pdf
Målgruppe: dugnadsansvarlige i lag

Tirsdag 5. mars 18:00-20:00 ÅRLIG MØTE FOTBALLGRUPPA
årlig møte fotball.pdf
Målgruppe: alle medlemmer i fotballgruppa som vil være med å påvirke det som skjer i fotballen i 2019.

Onsdag 6. mars 18:00-20:00 ÅRLIG MØTE HÅNDBALLGRUPPA
årlig møte håndball.pdf
Målgruppe: alle medlemmer i håndballgruppa som vil være med å påvirke det som skjer i håndballen i 2019.

Torsdag 7. og tirsdag 12. mars 17:00-20:00 TRENERSAMLING
mitt valg.pdf
Målgruppa: alle trenere og lagledere i klubben.

27. mars 18:00-20:00 ÅRSMØTE ÅSSIDEN IF
Årsmøte i idrettslaget. Mer info kommer i egen innkalling.
Målgruppe: Alle medlemmer over 15 år som vil være med å påvirke hva klubben skal jobbe med i 2019 og videre.Trenersamling MITT VALG

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Feb 2019

Vil du lære mer om å skape et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere?
Da må du bli med på trenersamling

Kurset gir deg kompetanse til å styrke den enkelte utøvers sosiale ferdigheter, forebygge problematferd, bygge lagfølelse og utvikle bedre idrettsutøvere og mennesker.


Kurset går over 2 kvelder på klubbhuset
Tirsdag 7. mars 17:00 - 20:00
Torsdag 12. mars 17:00-20:00


Vi har en fantastisk mulighet til å bidra i oppdragelsen av barn og unge til å bli gode samfunnsborgere som bryr seg om og verdsetter hverandre, men det betinger at trenere og lagledere har den kompetansen som kreves. MITT VALG sitt opplegg for idrettslag er ment som et verktøy til å hjelpe og støtte trenere og lagledere i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere. Gjennom økt kompetanse vil barn og unge ta et større sosialt ansvar på laget, i klubben og i nærmiljøet, samt utvikle seg til bedre idrettsutøvere.

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av MITT VALG sitt opplæringsprogram for trener og lagledere som arbeider med barn og unge idrettsutøvere.

Kan du ikke betale kontingent?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Jan 2019

Vi går nå inn i en periode hvor klubben sender ut medlemskontingenter til alle medlemmer, og treningsavgifter for alle i fotballgruppa. Vi vet det er mange familier i vår bydel som har det trangt økonomisk, og vi vil derfor informere om hvilke løsninger som finnes i klubben.

Vi er klubben med hjerte for alle på Åssia, og vår holdning er at ingen fra vår bydel skal nektes å delta i aktivitet i vår klubb fordi de ikke har råd. Samtidig kan vi ikke innvilge fritak til alle som spør. Derfor har vi alliert oss med frelsesarmeen og skolene i bydelen for å kunne gjøre dette rettferdig for alle.

Vi håper alle trenere og lagledere kan formidle dette videre til utøvere i sine grupper.

Fullstendige rutiner finner du på www.aif.no under fanen klubben - kontingentrutiner.

Kontingentfritak økonomi

Det skal alltid forsøkes å få dekket kontingenten gjennom støtteordninger før klubben innvilger fritak. Vår erfaring er at mange av de som ikke betaler har krav på å få dekket kontingent gjennom eksisterende støtteordninger.

Foresatte, utøver eller lagleder kan kontakte Gunnveig Jara som jobber som «ALLEMED» koordinator i Drammen (Gunnveig.Jara@frelsesarmeen.no / 408 00 574). Send gjerne SMS. Hun hjelper til med støtteordninger og har dialog med oss som klubb.

Alle søknader om fritak (etter kontakt med ALLEMED) sendes post@aif.no, og behandles konfidensielt av daglig leder. Søknader som behandles under 3.1 behandles og godkjennes i samarbeid med den aktuelle skole.


Klubbens retningslinjer:

3.1 Utøvere som går på Åssiden, Aronsløkka eller Kjøsterud skole som bor i familier med lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. 

3.2 Ungdommer (under 20 år) som er over ungdomsskolealder som bor i familier med lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. Dette forutsetter at utøveren er bosatt i bydelen Åssiden, eller at utøveren har spilt i klubben over flere år.

3.3 Voksne (over 20 år) som har lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. Dette forutsetter at utøveren er bosatt i bydelen Åssiden, eller at utøveren har spilt i klubben over flere år.

3.4 Andre utøvere med lav betalingsevne kan i spesielle tilfeller innvilges kontingentfritak.


Har du spørsmål kontakt Sverre på post@aif.noRUBIC

Postet av Åssiden Idrettsforening den 8. Jan 2019

Åssiden IF skal fra 2019 benytte RUBIC som sitt medlemssystem.

Alle medlemmer vil om kort tid få tilsendt epost / SMS med oppfordring til å sjekke og oppdatere sin informasjon. Dette tar kun et par minutter og vi håper alle kan gjøre dette slik at vi får minst mulig jobb med å kjøre medlemskontingenten i slutten av uken.Sparebanken ØST

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Des 2018

Åssiden IF signerte denne uken en ny 3 års samarbeidsavtale med Sparebanken ØST.

Banken har vært klubbens hovedsamarbeidspartner siden 2017, og vi er veldig glade for å få på plass denne 3 års avtalen. I tillegg til årlige midler til aktivitet for barn og ungdom har banken de siste årene støttet klubben med ca 500.000,- til ny kiosk og vedlikehold av klubbhuset.
Levert av IdrettenOnline