Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Vinnere av årets julelotteri

Postet av Åssiden Idrettsforening den 18. Des 2019

Vi har trukket julelotteriet og her er årets vinnere.

Alle vinnere er tilsendt SMS.Premier kan hentes på klubbhuset Torsdag 19. des 12:00-17:00 og Tirsdag 7. januar 20:00-21:00.
Ønsker du premien tilsendt i posten send ditt navn og din adresse til post@aif.no.

OBS: Gavekort Torshov sport ligger i butikken i Drammen sentrum.

VINNERE JULELOTTERI


1Butinox Maling (7000,-)Espen Bjørkenes
2Rush 1 time trampolineparkTom Leret
3Rush 1 time trampolineparkSiri Breilid
4Rush 1 time trampolineparkFuruholt
5Rush 1 time trampolineparkReyhan Turgut
6Rush 1 time trampolineparkLene Lolland
7Gavekort LekelandGrete Svennevig
8Gavekort LekelandMarianne Kjeksryd
9Gavekort TriggerSverre Vikhaug
10Gavekort TriggerAnna Foss
11Gavekort Drammen skisenterSynnøve Oleg
12Gavekort Drammen skisenterUnni Dal Pedersen
13Gavekort Drammen skisenterJeanette Siren
14Gavekort Drammen skisenterEspen Bjørkenes
15Gavekort Drammen skisenterPatrik Immerstein
16Gavekort Drammen klatreparkKai Inge Valkvist
17Gavekort Drammen klatreparkLinda Torhildsen
18Gavekort Drammen klatreparkRune Dokken
19Gavekort Drammen klatreparkMaren Sofie Breilid
20Gavekort Drammen klatreparkCharlotte Nygård
21Gavekort Lycky BowlNina Børsum
22Gavekort Lycky BowlFadila
23Gavekort Lycky BowlJanny Hermansen
24Gavekort Lycky BowlSimen Kjeksrud
25Gavekort Lycky BowlHenrik Åseveen
26Sesongkort ÅIF fotball 2020Kristan Gregersen
27Sesongkort ÅIF fotball 2020Heidi Bernhardsen
28Sesongkort ÅIF fotball 2020Jan Tommy
29Sesongkort ÅIF fotball 2020Jan Åge Schulsrud
30Sesongkort ÅIF fotball 2020Tom Solberg
31Gavekort McDonaldsMari Skogsås
32Gavekort McDonaldsElise Kortvendt
33Gavekort McDonaldsNina Rugland
34Gavekort McDonaldsAudun Fevik
35Gavekort McDonaldsIda Henriksen
36Gavekort Torshov sportHerstrup
37Gavekort Torshov sportStian Fossum
38Gavekort Torshov sportSena Hrjic
39Gavekort Torshov sportHawar Said
40Gavekort Torshov sportLillian og Kjell
41Gavekort KiwiKari Moen
42Gavekort KiwiLina Sari
43Gavekort KiwiAndreassen
44Gavekort KiwiHelge Ånlien
45Gavekort KiwiFrank L Endresen
46Åssiden IF DraktLise Bullen
47Åssiden IF DraktSissel Torp
48Åssia lueØystein Hansen
49Åssia lueAne Karen Bye
50Åssia lueKarina Tonheim


Vi har også trukket ut 3 utsolgte loddbøker hvor selger vinner 1 time på Rush trampolinepark for seg selv og en venn.

Theo Breian Tonheim,  Håndball 2012
Christoffer Johnsen-Bautista, Fotball  2012
Michael Andrei Copnes Hovde, Fotball 20090 Kommentar

Styreworkshop

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Nov 2019

Hovedstyret og gruppestyrene møttes på klubbhuset til workshop.

13 representanter fra hovedstyret, gruppestyrene og administrasjonen i Åssiden IF startet forberedelsene til 2020 med en felles workshop på klubbhuset. Samlingen ble gjennomført søndag 17. november.

På agendaen var gjennomgang av strategiplanen med fokus på evaluering av tiltak og målsettinger satt for 2019. Det ble også diskusjoner om justeringer i målsettinger for 2020, og hvilke tiltak man ønsker å sette fokus på fra neste år.

Hovedstyret innstiller forslag til ny strategiplan til årsmøtet som avholdes i slutten av mars.

Deltakere på høstens workshop var:
Fra hovedstyret: Espen Erikssøn (Styreleder), Dag Olufsen (Nestleder, økonomiansvarlig), Knut Arvid Syvertsen (styremedlem, anleggsansvarlig), Lillann Fanuelsen (styremedlem, samfunn og frivillighet), Pål Landt Ourdahl (styremedlem, leder håndball), Laila Myrholm (styremedlem, leder fotball).
Fra gruppestyrene: Geir Bye Gundersen (sportslig leder håndball), Robert Gebuhr (sportslig leder fotball), Nexhat Rrahimi (varamedlem håndball), Cato Brekke (kvalitetsklubbansvarlig fotball), Helen Kvalheim (frivillighetsansvarlig fotball) og Anders Røren (varamedlem fotball, barnefotballansvarlig sportslig utvalg fotball).
Fra administrasjonen: Sverre Fredriksen (daglig leder).


0 Kommentar

Vi trenger DEG!

Postet av Åssiden Idrettsforening den 14. Nov 2019

Har du lyst til å bidra i "klubben med hjerte for alle på Åssia".


Vi i Åssiden er en klubb med 1500 medlemmer. Det betyr at vi trenger frivillige blant annet som trenere, lagledere, styrer og utvalg. 

Vi i valgkomiteen mener det er på sin plass å få inn nye mennesker til å bidra, både for å styrke og fornye klubben. Det er ikke alltid like lett å foreslå seg selv til valg, men nå er muligheten her til å gjøre nettopp det. Send en mail til:

jorn.torstensen@technipfmc.com 

og oppgi din e-post og mobil nummer, så kontakter en av oss i valgkomiteen deg for en hyggelig prat om hva du kan tenke deg å gjøre. Det er absolutt ikke noe krav om å ha aktive barn heller, så hvis dere kjenner noen som kunne tenke seg å bidra til det beste for barn og unge i et hyggelig og inkluderende miljø, er det bare å foreslå dem. 

Vi tar imot innspill fortløpende, men siste frist er 15. januar 2020. Ta også gjerne kontakt på mobil 976 06 910 hvis ønskelig.

 

Mvh Jørn Torstensen
Leder valgkomiteen ÅIF


0 Kommentar

Hederstegn til Jan Larsson

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Nov 2019

Jon Ove Larsson ble på sin 80 års dag (04.11.2019) tildelt hederstegn i Åssiden Idrettsforening.

"Hederstegn kan tildeles medlemmer som gjennom lengre tidsrom har nedlagt stort administrativt arbeide og ytet foreningen store fortjenester på annen måte, herunder også sportslig."

Jan Larsson er tildelt fortjenestemerke for sitt lange engasjement og ikke minst for sine viktige bidrag i dag. Jan har tatt eierskap til å sørge for at det ser pent ut på fotballanlegget til klubben og han er på banen 233 dager i året for å rydde, plukke søppel, koste garderober og se til at det ser rent og pent ut på Åssiden stadion.

Leder av fotballgruppa Laila Myrholm delte ut hederstegnet til Jan på hans bursdag.


0 Kommentar

De fantastiske frivillige som driver klubben

Postet av Åssiden Idrettsforening den 25. Sep 2019

Vi får ofte spørsmål om hvordan klubben drives og det er mange som lurer på hvem som bestemmer hva.

Frivilligheten er bærebjelken i Åssiden Idrettsforening. Vi er heldige som har så mange fantastiske frivillige som bidrar med smått og stort. Kioskvakter, trenere, lagledere, dugnadsansvarlige, sportslige utvalg, fotballstyre, håndballstyre, hovedstyre og mange flere. Takk for at dere bruker deres fritid på Åssiden IF. Uten frivillige, ingen aktivitet.


Klubbens STRATEGIPLAN definerer frivillighet som målgruppen med prioritet 1.

Prioritet 1: Frivillige

Med frivillige mener vi alle som bidrar på sin fritid for å gjøre Åssiden til en bedre klubb.
Dette er tillitsvalgte, trenere og andre frivillige som bidrar til drift og arrangement.
Styremedlemmer/medlemmer i utvalg/trenere/lagledere/dugnadsansvarlige/kioskvakter

Åssiden IF skal i perioden styrke frivilligheten i klubben.

  • Som frivillig skal du oppleve samhold i klubben på tvers av roller og idretter.
  • Som frivillig skal du oppleve trygghet gjennom å mestre sin rolle som frivillig.
  • Som frivillig skal du oppleve engasjement gjennom at det du gjør gir mening og betyr noe for andre.

Når vi lykkes, er det morsomt å være frivillig og de frivillige bruker tiden sin der de har kompetanse og på det de synes er gøy.


Åssiden IF er i dag organisert med et hovedstyre og to gruppestyrer (fotball og håndball). Disse veslges av klubbens medlemmer på årsmøtet som gjennomføres i mars hvert år.

Hvert gruppestyre har et sportslig utvalg som oppnevnes av gruppestyrene.


Hvordan klubben er organisert finner du i vår ORGANISASJONSPLAN

Hva vi driver og hvordan vi ønsker at klubben skal utvikle seg fremover finner du i vår STRATEGIPLAN

Både organisasjonsplanen og strategiplanen er vedtatt av klubbens medlemmer på årsmøte.


HOVEDSTYRET

Hovedstyret består av Styreleder, nesteleder og 5 styremedlemmer.

KONTAKTINFO HOVEDSTYRET

Hovedstyret skal følge opp årsmøtets vedtak og sikre at klubben drives i henhold til lovverk, vedtatt strategiplan og budsjett. Alle medlemmer i hovedstyret har spesifiserte områder de er ansvarlige for å følge opp og utvikle.

Styreleder er idrettslagets øverste leder. Han har personalansvar for daglig leder og skal lede og planlegge styrets arbeid, forberede og lede styremøter, oppfølging av vedtak og prosjekter og koordinere idrettslagets drift.

Nestleder er økonomiansvarlig i Åssiden Idrettsforening og er lederes stedfortreder i aktuelle sammenhenger der styreleder selv ikke kan møte.

Styremedlem 1 er Markedsansvarlig og skal følge opp idrettslagets markedsstrategi.

Styremedlem2 er Ansvarlig foravdeling for samfunnsutvikling og frivillighet og skal følge opp og utviklie samfunnsavdelingen inkludert «Aktiv på Åssia» Hun skal og representere idrettslaget ibydelsutvalg og eventuelt andre fora hvor agenda er utvikling av bydelen eller andre tema som naturlig fallerinn under samfunnsutvikling.

Styremedlem3 er Ansvarlig for drift og utvikling av klubbens eksisterende anlegg og oppfølging av fremtidige anlegg klubben er involvert i.

Styremedlem4 er Leder av fotballgruppa og har ansvar for aktivitet, drift og økonomi i fotballgruppa.

Styremedlem5 er Leder av håndballgruppa og har ansvar for aktivitet, drift og økonomi i håndballgruppa.


FOTBALLSTYRET

Fotballstyret består av Leder, nestlederog 6 styremedlemmer. 

KONTAKTINFO FOTBALLGRUPPA

Fotballstyret skal drifte og utvikle aktiviteten i fotballgruppa. Følge opp hovedstyrevedtak og sikre at aktiviteten drives i henhold til lovverk, vedtatt strategiplan og budsjett. Alle medlemmer i fotballstyret har spesifiserte områder de er ansvarlige for å følge opp og utvikle.


Leder av fotballgruppa og har ansvar for aktivitet, drift og økonomi i fotballgruppa.

Nestleder er fotballgruppas kasserer

Styremedlem 1 er sportslig leder
Styremedlem 2 er ansvarlig for frivillighet
Styremedlem 3 er arrangementsansvarlig
Styremedlem 4 er utstyrsansvarlig
Styremedlem 5 er kvalitetsklubbansvarlig
Styremedlem 6 er ungdomsrepresentant


HÅNDBALLSTYRET

Håndballstyret består av Leder, nestlederog 3 styremedlemmer. 

KONTAKTINFO HÅNDBALLGRUPPA

Håndballstyret skal drifte og utvikle aktiviteten i håndballgruppa. Følge opp hovedstyrevedtak og sikre at aktiviteten drives i henhold til lovverk, vedtatt strategiplan og budsjett. Alle medlemmer i håndballstyret har spesifiserte områder de er ansvarlige for å følge opp og utvikle.

Leder av håndballgruppa og har ansvar for aktivitet, drift og økonomi i håndballgruppa. Leder av håndballgruppa har også ansvar for klubbutvikling i gruppa.

Nestleder er håndballgruppas kasserer

Styremedlem 1 er sportslig leder og utstyrsansvarlig
Styremedlem 2 er ansvarlig for frivillighet
Styremedlem 3 er arrangementsansvarlig


SPORTSLIG UTVALG

Begge gruppene har sportslige utvalg som ledes av sportslig leder.

Oppgavene til sportslig utvalg er oppstart gutter og jenter, barneidrett gutter og jenter, ungdomsidrett gutter og jenter, senioridrett herre og dame, dommere og sportslig utvikling.

Utvalgene er organisert litt forskjellig i de to gruppene.

KONTAKTINFO FOTBALLGRUPPA
KONTAKTINFO HÅNDBALLGRUPPA0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline