Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Tusen takk!

Postet av Åssiden Idrettsforening den 31. Des 2020

Vi ønsker å takke alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere for året som har gått og ønsker et bedre år for 2021.


For året 2020 har vært spesielt på så mange måter. 12. mars stoppet landet opp og med det all idrettsaktivitet. Siden sommeren har man klart å opprettholde tilnærmet normale økter, med noe innskjæring siste ukene. Det er mange, både frivillige og sponsorer, som har stått ekstra på for å skape en god idrettshverdag for Åssidens barn og ungdom.


Tusen takk til deg som er frivillig og har vasket flere hundre baller slik at barna skulle trene i kohorter. Tusen takk til deg som har møtt opp på trening selv om det kunne føles utrygt. Tusen takk til deg som kanskje ikke har hatt en konkret rolle, men bidratt slik at våre unge får et fristed fra samfunnets utfordringer. Takk til deg som har gått natteravn for en trygt lokalsamfunn. 💙


Så tusen takk til alle våre sponsorer. Vi er heldig i Åssiden IF som har rause støttespillere som på tross av et usikkert år har bidratt som tidligere for å støtte lokalt. Husk at ved å benytte våre samarbeidspartnere støtter du også lokalsamfunnet og Åssiden IF 💙
0 Kommentar

Vinnere av julelotteri

Postet av Åssiden Idrettsforening den 20. Des 2020


Vinnerne av årets julelotteri og beste selgere er klare:


 

1Farris Bad - Gavekortpakke med opphold, spa og 3-retters middag for 2Mona Borgersen
2Quick Bengalack - eske med spraymaling til å fornye gjenstanderKjell-Ivar Skogmo
3Apple AirpodsTerje Bullen
4Apple AirpodsAnne Helen Madsen
5Gavekort GulskogenGuro Myhrene
6Gavekort GulskogenMaria Løvold
7Gavekort KiwiKnut Halvor Brokhaug
8Gavekort KiwiNeringa Kunzel
9Gavekort KiwiPablo Langø
10Gavekort KiwiSilje Smaaland
11Gavekort KiwiJulian Lund
12Gavekort Torshov sportBengt Pettersen
13Gavekort Torshov sportKari Angvik
14Gavekort Torshov sportAnniken Østbye
15Gavekort Torshov sportBrynja Gunnarsdottir
16Gavekort Torshov sportAndreas Dale
17Gavekort Torgata Camping 4 spillThea Dahle
18Gavekort Torgata Camping 2 spillHege Lydvo Bønsnes
19Gavekort Torgata Camping 2 spillØyvind Johnsen
20Gavekort Lukcy BowlBodil Berg
21Gavekort Lukcy BowlBjørg Gebuhr
22Gavekort Lukcy BowlArielle Udnæs
23Gavekort Lukcy BowlElin Strand
24Gavekort Lukcy BowlRandi Bjugn
25Gavekort Rush Trampolinepark 1 timeKåre Sivertsen
26Gavekort Rush Trampolinepark 1 timeOdd Erik Skinnemoen
27Gavekort Rush Trampolinepark 1 timeEllen Hannevold Totton
28Gavekort Rush Trampolinepark 1 timeMarit Fekjær
29Gavekort Rush Trampolinepark 1 timeFam. Lill-Ann Thoresen
30Gavekort Drammen skisenter 3 timerKasper Hovland
31Gavekort Drammen skisenter 3 timerOddbjørn Stenholen
32Gavekort Drammen skisenter 3 timerAnne Borgen Moe
33Gavekort Drammen skisenter 3 timerHege Heramb
34Gavekort Drammen skisenter 3 timerTonje Edland Formo
35Gavekort McDonaldsLena Monsen
36Gavekort McDonaldsBertil Palm
37Gavekort McDonaldsAstrid Bergli
38Gavekort McDonaldsMarit Holemark
39Gavekort McDonaldsSigrid Klem
40Sesongkort ÅIF fotball 2021Harald Økern
41Sesongkort ÅIF fotball 2021Ahmetran Kuyu
42Sesongkort ÅIF fotball 2021Simen Kvalheim
43Sesongkort ÅIF fotball 2021Tom Kenneth Vaalås
44Sesongkort ÅIF fotball 2021Sigri Skarra
45Åssiden IF skjerfStein Sundbye
46Åssiden IF skjerfHanne Lene Hennum
47Åssiden IF skjerfBenth Simensen
48Åssiden IF skjerfKristoffer Harjo
49Åssiden IF skjerfMona Borgersen
50Åssiden IF skjerfTone Rinker


Vi har også trukket 3 vinnere blant de som solgte ut sin loddbok:

Gavekort kino 250krIben Moen-Johansen
Gavekort kino 250krChristoffer Johnsen-Bautista
Gavekort kino 250krKristoffer Edvardsen Kristiansen


Premiene kan hentes 12., 19. eller 21. januar. Passer ikke de oppgitte dagene kan du kontakte daglig leder etter nyttår for å hente på annet tidspunkt. Alle vinnerne er kontaktet per telefon, men det har ikke lykkes oss å komme i kontakt med alle vinnerne.  


Premiene må hentes innen 31. mars. Uavhentet premie tilfaller klubben og kan benyttes i andre sammenhenger. 


0 Kommentar

ÅIF Julelotteri 2020 er i gang!

Postet av Åssiden Idrettsforening den 25. Nov 2020


I år er førstepremien overnatting med frokost, spa-tid og to-retters middag for to personer på selveste Farris Bad! 


Som andrepremie har vi sett med spraymaling levert av Quick Bengalack til verdi 2000kr som blant annet er supert til oppfriskning av gjenstander i hjemmet som 2.premie levert av Scanox AS.


Øvrige premier er gavekort til butikker Gulskogen 1000kr, Kiwi 1000kr ,Torshov Sport 1000kr. Eller gavekort til lokale opplevelser og aktiviteter for hele familien som Torggata Camping, Lucky Bowl, Rush Trampolinepark, Drammen skisenter. 


Så er det selvsagt noe for ÅIF patriotene med sesongkort 2021 og Åssiden IF skjerf! 


Lotteriet trekkes 10. desember og vinnerne offentliggjøres på hjemmesiden i uke 51. 


Det er færre som går dør til dør i år grunnet smittesituasjonen. Ønsker du allikevel å støtte klubben og vårt arbeid i bydelen så kan du ta kontakt med en utøver i ditt nabolag eller daglig leder på orjan@aif.no 


0 Kommentar

Hjelp til kontingenten eller kjøp av utstyr?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Nov 2020

Trenger du hjelp til kontingenten, eller til kjøp av utstyr? Da kan du søke Anthonstiftelsen om inntill 5.000kr.


Anthonstiftelsen ønsker gjennom sine ulike økonomiske bidrag å sikre at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta på inkluderende fritidsaktiviteter. Støtten er øremerket enkeltpersoner og kan gi støtte til blant annet: 

  • Medlemskontingenter
  • Deltakeravgift-kursavgift
  • Kjøp av nødvendig utstyr
  • Transportutgifter knyttet til deltakelse til din fritidsaktivitet


Søknad kan sendes inn av den enkelte ungdom, samt foreldre eller leder/ressursperson fra den aktuelle fritidsaktiviteten på vegne av søkeren. 


Søknadsfrist 1. desember!


Les mer her.


Trykk her for å søke!


0 Kommentar

Årsmøte 2020

Postet av Åssiden Idrettsforening den 20. Mai 2020

Årsmøte i Åssiden IF avholdes onsdag 17. juni fra kl 18:00. Møtet blir avholdt i Berskaughallen av hensyn til smittevern.

Medlemmer kan melde inn saker de ønsker behandlet på årsmøte til post@aif.no. Disse må være sendt senest 3. juni 2020.

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og
            revisors beretning.

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
           treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 2 varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


Årsmøtepapirene finner du HER.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline