Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Årsmøte 2020

Postet av Åssiden Idrettsforening den 20. Mai 2020

Årsmøte i Åssiden IF avholdes onsdag 17. juni fra kl 18:00. Møtet blir avholdt i Berskaughallen av hensyn til smittevern.

Medlemmer kan melde inn saker de ønsker behandlet på årsmøte til post@aif.no. Disse må være sendt senest 3. juni 2020.

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og
            revisors beretning.

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
           treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 2 varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


Årsmøtepapirene finner du HER.


0 Kommentar

Betaling av kontingent

Postet av Åssiden Idrettsforening den 23. Apr 2020

Klubben oppfordrer til betaling av kontingent. Dette er for å sikre at vi opprettholder kvaliteten på aktiviteten som tilbys.

Denne sesongen er spesiell for alle og hele samfunnet. Dette forstår vi, men uten kontingent vil klubben få økonomiske utfordringer. Derfor oppfordre alle til å betale kontingenten sin innen 15 mai. Det er en del som allerede har betalt, noe klubben setter stor pris på.

Hvorfor betale?

Pr nå får vi ikke tilskudd fra krisepakken som er lansert. Det gjør at klubben går i minus i forhold til budsjett i denne perioden. Vi har utgifter som feks, baller, kjegler, isposer, drakter osv. Samtidig løper utgiftene, og selv om det har vært stans i aktivitet i en periode er det minimalt med reduksjon i kostnader.

Åssiden IF er privilegert og har en sterk økonomi etter år med hardt arbeid. Dette ønsker vi som klubb å ha i fremtiden også, for i Åssia har vi økonomi til å ha det gøy!

 

Frister, delbetaling og fritak

15. mai er satt som frist for innbetaling av kontingent for fotballgruppa. Etter dette vil det ikke være mulig å trene eller spille kamper før man har betalt regningen. Har man utfordringer med å betale skal man følge kontingentrutinene. 

HER KAN DU LESE KONTINGENTRUTINER A-Å

På denne siden er det beskrevet hvordan du kan søke om oppdeling av aktivitetskontingent eller søke fritak for kontingent. Regningen er todelt i medlemskontingent og aktivitetskontingent. Medlemskontingent skal være betalt slik at spillerne er forsikret. Aktivitetskontingenten kan deles opp.

I rutinen står det «Fotball: Minimum 70% av kontingenten må være betalt før 1. juni». I forbindelse med korona-situasjonen ønsker klubben å imøtekomme de som har fått uforutsette utfordringer med økonomi. Derfor har hovedstyret åpnet for en utsettelse i 2020 for når 70% skal være betalt. Så ta kontakt med daglig leder så finner vi løsninger sammen.


Alle lagledere skal ha eller får tilgang til Rubic. Her kan laglederne selv følge opp hvem som har betalt og da hvem som har lov til å trene.

Er du lagleder og har spørsmål til Rubic? Ta kontakt med daglig leder på post@aif.no


0 Kommentar

Ingen organisert trening før over påske

Postet av Åssiden Idrettsforening den 3. Apr 2020

Det åpnes ikke for organisert trening før etter påske. Klubben jobber med å tilrettelegge for innkjøp av anitbac til vask av hender og baller. Garderobe og toalett er ikke tilgjengelig.

Drammen kommune har åpnet banen og følgende regler gjelder for egentrening inntil videre:

Det skal ikke være flere en fem personer sammen med en avstand på to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer.

Alt utstyr som benyttes (inkludert baller) skal vaskes med antibac før trening. Det skal ikke tas på ballen av flere, berøringsflater skal ikke berøres og ingen headinger. Det er fint om det er voksne er tilstede når barn og ungdom trener slik at dette blir fulgt opp.

Vi ønsker dere alle en fin påske og vis hensyn.


Info fra Drammen kommune:
Drammen kommune åpner utendørs idrettsanlegg for begrenset aktivitet. Vi ber om alle brukere om å følge retningslinjene og vise hensyn.

I tråd med nasjonale råd åpner Drammen kommune nå sine utendørs idrettsanlegg for aktivitet fra og med i dag torsdag 2. april.

All aktivitet skal foregå innenfor de anbefalinger og regler som er gitt:

  • Det skal ikke flere enn fem personer sammen.
  • Det skal være minimum to meter mellom de som driver aktivitet.
  • Barn og ungdom bør være i følge med en voksenperson.

Selvom det er mulig å bruke idrettsanleggene, vil ingen av garderobeanleggene være åpne.

På anleggene vil Drammen kommune henge opp plakater med retningslinjer for bruk. Vi ber om alle brukere om å følge retningslinjene og vise hensyn.
 
Hold avstand og vask hendene.


0 Kommentar

Nyhetsbrev mars 2020

Postet av Åssiden Idrettsforening den 31. Mar 2020

Klubben har sendt ut nyhetsbrev for mars 2020 til alle medlemmer.

Her kan du lese dette, og tidligere utsendte nyhetsbrev


0 Kommentar

Velkommen til ÅIF Ørjan Dimmestøl

Postet av Åssiden Idrettsforening den 24. Mar 2020

Åssiden IFs nyansatte daglig leder Ørjan Dimmestøl er 27år og kommer fra Bergen. Han har studert idrettsledelse ved Høyskolen i Molde, som har gitt en bred utdannelse som passer en rolle som daglig leder i idrettslag. Parallelt med studiene hadde Ørjan flere verv. Blant annet satt han i styret i Møre og Romsdal Idrettskrets hvor han etablerte og ledet ungdomsutvalget i kretsen.

 

- Jeg var gjennom studietiden opptatt av å tilegne meg mest mulig kunnskap om idretten. Så er det bare så mye man lærer fra bøkene, og derfor var verv og konkret erfaring viktig for meg å ha i bagasjen, forteller Dimmestøl.

Studiene ble avsluttet med praksis i Norges Fotballforbund sin HR-avdeling, samtidig som bachelor-oppgaven ble skrevet. Den handlet om medieavtalene i norsk toppfotball.

- Praksisen i HR-avdelingen i NFF ga meg et godt overblikk over norsk fotball som organisasjon, godt nettverk og ikke minst kunnskap innen ledelse. Jeg jobbet med konkrete prosjekt knyttet opp til lederutvikling, og det var en veldig spennende tid.

Praksisen ble belønnet med et halvt års engasjement for å fullføre andre prosjekter. Deretter gikk veien til FK Ørn Horten, vår avdelingskollega i Norsk Tipping-ligaen, som første daglig leder i klubben på 15 år.


Det var en veldig spennende utfordring for en ung kar fra Bergen, og jeg vil være evig takknemlig for Ørn Horten som ga meg den sjansen. Jeg fikk jobbe tett på grasrota samtidig som jeg fikk lede spennende prosjekter. Vi etablerte en ny cup, nytt lag som fikk frafalt ungdom tilbake til fotball og inkluderingstiltak for flyktninger som ikke snakket språket så godt.

De siste to årene har jeg bodd på Bragernes og pendlet til Horten. Det er fordi min samboer jobber i Oslo, og da ble vi enige om å møtes på halvveien. Selv om jeg trivdes godt i Ørn Horten ble det derimot langt å pendle for en jobb med varierende dager.

Så at Sverre skulle gi seg nå ga derfor en veldig god mulighet som jeg måtte gripe. Å kunne jobbe i egen by er en ting, men jeg har også vært imponert av profilen Åssiden har og samfunnsansvaret man har tatt. Så jeg gleder meg ordentlig og er supermotivert for å komme til en så fin og viktig klubb som Åssiden IF. Jeg legger hjertet i jobben, og nå gleder jeg meg til å jobbe med hjerte for Åssia.


Ørjan starter i Åssiden IF 14. april. Sverre har sin siiste arbeidsdag i blåhvitt 30. april.
Ønsker du å komme i kontakt med Ørjan kan han allerede nå nåes på orjan@aif.no0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline