Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Fotballhall og ny kunstgressbane

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Aug 2018

Som fleste har fått med seg planlegges det en fotballhall i Drammen kommune. Denne er planlagt bygget på grusbanen på Åssiden Stadion, og disse planene begynner nå å ta form. Samtidig skjer det ting i Drammen både med kommunesammenslåing i 2020 og større boligprosjekter på travbanen. Anleggskapasiteten i fotballgruppa på Åssiden er tilfredsstillende ut i fra dagens fotballaktivitet i de månedene vi har tilgang på gressbanene på anlegget og ellers i bydelen. Resten av året er kapasiteten alt for dårlig, og vi er helt uten tilgang på treningsflater når kunstgresset er vinterstengt.

Hovedstyret opplevde at det var behov for å få fakta på bordet slik at klubben kan forberede seg på hva som kommer, både med tanke på planlegging, økonomi, dugnad og eventuelt drift.

Kjell Arne Hermansen (H) som sitter i Komite for kultur idrett og byliv Drammen kommune var derfor på hovedstyremøte 9. august for å informere og svare på spørsmål. Tema var fotballhall og eventuelt ny kunstgressbane i Eplehagen (gressbanene).

Fotballhallen på grusbanen
 
Fotballhallen ligger i økonomiplan for 2018-21 (2019), som ble endelig vedtatt november 2017. Budsjettramme på anlegget er kr 60 mill. Budsjett 2019 skal opp videre til endelig vedtak i november 2018.

Hallen blir liggende under vei, natur og idrett i Drammen kommune.

Drammen kommune er tilhenger av offentlig – frivillig samarbeid og ønsker at ÅIF tar initiativ til å foreslå driftsmodell i samarbeid klubb/kommune. Styret vil be anleggsutvalget i ÅIF se på dette og skissere utfordringer og muligheter ved forskjellige løsninger.

Klubbens bygninger «Hula» og «Fisico» må mest sannsynlig rives. Det er ingen konkrete signaler om beløp på eventuell kompensasjon, men det er tatt opp med Drammen eiendom. Lagerkapasitet i hallens byggeperiode blir en utfordring. Når det gjelder kompensasjon for bygg som må rives må klubben huske et kommunen investerer i idrettsanlegg til 60 millioner i vårt nærmiljø, og vi kan derfor ikke vente å få full økonomisk kompensasjon for byggene. Det er viktig at klubben får kompensert lagerplass på utsiden av hallen til fotballaktiviteten som skal gå videre der som i dag.

Byggestart på hallen er estimert mars 2019, og hallen forventes ferdig februar 2020.

Mulig ny kunstgressbane i Eplehagen
 
I dag står ny kunstgressbane (11er) på prioritert anleggsliste med byggestart 2021/2022. Det er skissert et offentlig/frivillig samarbeid rundt finansieringen og klubben må inn med maksimalt kr 1,2 mill i egenandel på anlegget.

Hermansen bekrefter at hvis ÅIF klarer å skaffe kr 1,2 mill i egenkapital innen utgangen av 2018 vil dette kunne utløse byggestart i 2019. Dette vil forutsette at kommunen får gjennom økt bevilgning i budsjettprosessen november 2018. Byggestart 2019 vil medføre at anlegget ikke blir berørt av utsettelser når det skal gjøres nye prioriteringer i den nye kommunen 1. januar 2020.

Styret har satt i gang en prosess for å se på muligheter for å frigjøre kapital til dette. Hvis dette blir aktuelt vil det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i slutten av oktober hvor medlemmene får bestemme om dette er noe vi ønsker å gå for.Garderober stengt

Postet av Åssiden Idrettsforening den 6. Aug 2018

Vi flislegger veggene i fotballgarderobene på klubbhuset og disse vil derfor være stengt fra 6. august.

Info om når de igjen igjen kan tas i bruk kommer senere.


Spørsmål kan sendes til klubbhuset@aif.noHar du lyst til å spille på damelaget?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 25. Jul 2018

Kjenner du noen jenter/damer som har lyst til å spille fotball? Hos oss på Åssiden er alle hjertelig velkommen.Hvis det kribler i beina: Ta kontakt med vår hovedtrener, Kenneth Myhrvold: 902 30 334‬Liverpool FC fotballskole

Postet av Åssiden Idrettsforening den 29. Jun 2018

Varme dager på Åssiabanen når 140 barn deltok på Liverpool FC fotballskole 25.-27. juni.


Takk til alle frivillige fra klubben som sammen med profesjonelle trenere fra LFC International Academy leverte flotte dager for alle barna.

Rapport Eat Move Sleep Åssia Cup 2018

Postet av Åssiden Idrettsforening den 15. Jun 2018

RAPPORT OG EVALUERING EAT MOVE SLEEP ÅSSIA CUP 2018  

2.-3. juni 2018 arrangerte fotballgruppa i Åssiden IF barnefotballcup for barn fra 6-12 år på Åssiden Stadion. Kampene ble spilt på kunstgressbanen og tilhørende gressbanener. Cupen arrangeres som en «Eat Move Sleep Cup» etter en modell fra Norges Fotbalforbund/Bama. 

ÅSSIDEN IDRETTSFORENING ARRANGERER TIDENES RÅESTE BARNEFOTBALLCUP

 

Eat Move Sleep Åssia Cup skal:

 • gjennomføres i tråd med Åssiden IF sin virksomhetsplan (Visjon, virksomhetside og verdier).
 • gjennomføres over 2 dager, med en kompakt spilleplan for lagene.
 • ha et godt planverk og tydelige roller/mandater i turneringsledelsen.
 • arrangeres av frivillige fra fotballgruppa i Åssiden IF.
 • være unik på en måte som gjør at den huskes for noe som ikke andre cuper har, og som gjør at frivillige, lag og klubber kommer tilbake år etter år.
 • generere økonomisk overskudd til fotballgruppa.
 • evalueres grundig for å kunne gjøre et bedre arrangement neste år.   
 •  

  Etter mye forberedelser og arbeid med konsept og søknad fikk fotballgruppa i Åssiden Idrettsforening 17. november 2017 bekreftelse fra Norges Fotballforbund at vi var plukket ut til å være en av totalt 38 ambassadørklubber for Eat Move Sleep 2018.

   

  Konseptet med Eat Move Sleep ambassadørklubber er at NFF og Bama plukker ut klubber som de mener er egnet til å være gode ambassadører for å styrke sunt kosthold, god aktivitet og gode søvnrutiner hos barn.

  Norges Fotballforbund sitt bilde.

  I konseptet ligger bl.a. «supertirsdag» hvor en profil fra NFF kommer til klubben og gjennomfører en treningsøkt med et lag, og et påfølgende trenerseminar. 29. mai var Erland Johnsen på besøk hos oss, og gjennomførte økt med G15/16 og trenerseminar med trenere fra Åssiden IF og noen naboklubber.    Foto: Sportslig leder i Åssiden IF – Fotball Anders Røren sammen med Erland Johnsen fra NFF.

       

  Vinteren 2017/2018 ble det etablert en turneringsledelse som skulle jobbe med cupen. Våren har blitt brukt til planlegging av arrangement, samtidig som vi har brukt tiden på å fortløpende evaluere hvilken form turneringsledelsen skal ha, og hvilke ansvarsområder som bør ligge under hver person.  

  Turneringsledelsen ble til slutt seende slik ut i 2018:

  Cupgeneral: Stig Myrholmen

  NK: Laila Myrholmen

  Sport: Geir Bye Gundersen

  Kiosk: Lisbeth L Olsen

  Eat Move Sleep camp: Anita Hjermunrud Sveia

  Administrasjon og logistikk: Sverre Arneberg Fredriksen  

  Turneringsledelsen deltok på Kickoff med NFF/Bama på Ullevaal i januar, og har gjennomført jevnlige møter hele våren. De enkelte medlemmer i turneringsledelsen har også lagt ned mye tid i sine ansvarsområder og siden dette var et nytt konsept og arrangement har alle på hver sin måte tråkket opp nye stier.  

  Mandag i cupuka ble det avholde informasjonsmøte for alle frivillige i klubben. Dette var en kjempesuksess og vi skal videreføre dette de neste årene. At så mange frivillige møter på et informasjonsmøte en uke før en dugnad er helt fantastisk. 

   

  134 lag deltok i Eat Move Sleep Åssia Cup 2018 (102 guttelag og 32 jentelag).

  Totalt deltok ca 1200 spillere i turneringen og det ble spilt 204 kamper.   

  Eat Move Sleep Åssia Cup sitt bilde.Deltakende klubber (18 totalt):

  Drammens Ballklubb (6)

  Eiker Kvikk (2)

  Glassverket (1)

  Holmen (1)

  Hønefoss (1)

  IBK (3)

  Konnerud (13)

  Krødsherad (2)

  Lier IL (31)

  Mjøndalen IF (11)

  Nordre Sande (2)

  Strømsgodset IF (7)

  Skiold Drammen (5)

  Solberg SK (19)

  Vikåsen IL (4)

  Årvoll IF (3)

  Åssiden IF (23)

     

  Turneringen ble gjennomført på en helg med veldig varmt og tørt vær (33C). Heldigvis hadde dette pågått i noen uker, så alle virket godt forberedt. Mange lag hadde med vannbøtter, og vi gjorde vårt beste med å tilby fyllepunkter, vannspreder osv.  

  Total omsetning på cupen ble ca 200.000kr (kiosk, påmeldingsavgifter og parkering).

  Estimert overskudd er ca 100.000kr.  

  Eat Move Sleep Åssia Cup sitt bilde.

   

  Kampavvikling gikk bra. Vi hadde noen små utfordringer med kampoppsett, mye av dette var knyttet til at vi ikke ønsket å nekte lag påmelding før fristen gikk ut. Derfor ble det noen som måtte spille 4 kamper. Dette gjorde det litt vanskelig å få kompakte og gode kampoppsett for alle lag. Det at vi skulle ha 1200 barn gjennom en hinderløype ble også en utfordring for oppsettet. Vi lærte masse av dette, og tar med oss mange ting inn i planleggingen av neste års turnering. Konseptet med felles start og stopp av alle kamper med signalhorn fungerte veldig bra, og er noe vi tar med til neste år. Takk også til Skrim som lånte oss faste 3er baner like som de vi har i klubben selv. Vi ønsker å videreføre at alle kamper i 3er fotball går med faste vant slik at vi unngår baner laget av nett.   

  Kioskene ble etter forholdene drevet meget godt. Vi er heldige som har så mange flinke og engasjerte foreldre i klubben som tar tak og ordner opp når det trengs. Varmen ble en utfordring, og vi hadde problemer med å kjøle ned drikkevarer og is. Det var også vanskelig å vise frem vareutvalget siden ting ikke kunne stå fremme. Alt i alt ble disse utfordringene løst på en bra måte. Det ble også testet ut nye kassaløsninger i alle kiosker, og en kiosk hadde kortterminal. Vipps GO med ferdige menyvalg var også en god betalingsløsning. Totalt sett er vi veldig fornøyde med gjennomføring av salg, og har konkrete forslag til hvordan vi skal løse utfordringen med kjølekapasitet neste år.

   

  Eat Move Sleep camp fungerte tilfredsstillende. Teltene fra Bama ble satt opp slik vi planla, og vi har fått gode tilbakemeldinger på driften av disse områdene. Neste år ønsker vi å flytte campen slik at det blir en mer lukket camp i stedet for en gate. Da kan vi spille musikk og lage mer show, samtidig som det bygger en bedre ramme rundt premieutdelingen. Til premieutdelingen i år hadde vi spesialbestilt store graverte medaljer med tykke medaljebånd. Dette skulle være med å heve inntrykket av cupen og være et unikt minne. Dessverre ble disse stående i tollen og vi fikk fredags kveld hentet inn standardmedaljer med blåhvite bånd.


  Slik skulle medaljene sett ut...


  Vi ser et behov for å jobbe med instrukser og mandater før neste års cup. Både instrukser til den enkelte dugnadsjobben som som gjøres, men også mandater for turneringsledelse og andre som jobber med planlegging og forberedelser. Tydelige og definerte rollebeskrivelser og ansvarsoppgaver er avgjørende for å skape trygghet i rollen som frivillig, samtidig som det er viktig for å sikre videreføring av arrangementet når frivillige byttes ut.  

  Evalueringsskjema ble uken etter cupen sendt ut til alle lagledere og alle dugnadsansvarlige. Vi har fått veldig bra svarprosent på disse, og har fått bekreftet mye av det vi har tatt opp i egen evaluering. Jevnt over skårer vi bra på alle områder, men vi får også konkrete tilbakemeldinger på noen ting vi må ta tak i før neste års cup. Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare. 

            Eat Move Sleep Åssia Cup sitt bilde.  

  Hinderløypa ble en suksess. Takk til aktivitetslederne fra Aktiv på Åssia som leverte varene i sola. Vi er godt i gang med å videreutvikle hinderløypa til å bli enda tøffere, råere og kulere for alle barna. Vi må også doble kapasiteten for å få plass til flere lag i cupen, og skape mer fleksibilitet med tanke på kampoppsett.


  Tusen takk til alle som var med å skape fest i bydelen. Vi gleder oss til 1.-2. juni 2019    

   

  Stig, Laila, Geir, Lisbeth, Anita og Sverre:)  Powered by: Bloc