Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Oppdatering Covid-19

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Jan 2021


Drammen kommune viderefører forskrift fra 18. desember, som er strengere enn de nasjonale som ble presentert mandag 18. januar av statsministeren.


Dette betyr:

 • Barn i barneskolealder (7.klasse) og yngre kan trene innendørs.
 • Fra og med ungdomsskolealder (8.klasse) kan trene som normalt med kontakt utendørs.
 • Senior kan trene utendørs med en metersavstand og i grupper på inntil 10 deltakere samtidig i tillegg til trener. 


Berksaughallen

Åpner for trening for håndball til og med 7. klasse. 


Allidrett

Vi sender ut informasjon om allidrett i løpet av uken, men jobber for oppstart tirsdag 26. januar. 


Fotballhallen

For å begrense kohorter har vi satt opp alternative treningstider i fotballhallen frem til ungdom kan trene inne igjen og for å begrense antall kohorter i hallen samtidig. Det er viktig å presisere at dette er et midlertidig oppsett og gjelder frem til ny beskjed er gitt. Se fullt alternativt oppsett her..

 0 Kommentar

Åpner for utendørstrening

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Jan 2021

Klubben valgte å stanse alt i går mandag inntil vi hadde oversikt da klubben ønsker å være en bidragsyter i å redusere smitte og tar situasjonen på alvor. Etter å ha sett Drammen Kommune sin forskrift, sammen med nasjonal veileder for smittevern i idrett, Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund har klubben valgt å åpne for utendørstrening for de lag som ønsker det. 

Om noen spillere, foreldre, trenere eller lagledere ønsker å ta pause av hensyn til smittesituasjonen så skal dette respekteres fult ut av alle i og rundt de enkelte lag. Medfører dette at et lag ikke kan ha aktivitet, men det er spillere som ønsker trening kan daglig leder eller sportslig leder kontaktes via lagets trener for å finne løsninger innenfor smittevern. 

Vi understreker at de av våre lag som ønsker å arrangere trening utendørs må til en hver tid forholde seg til smittevern: 

 • Minimum en meters avstand til en hver tid- Dette gjelder også under aktivitet. 
 • God hånd og hostehygiene og forsterket renhold.
 • Føler du deg syk bli hjemme.
 • Alle som deltar i økten skal registreres. 
 • Gruppen skal være fast over tid og det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 spillere. 
  • For de over 20år er det maks 10 per gruppe pluss trener. 

For siste punkt ber vi lagene våre så langt det er mulig å opprettholde spillernes sosiale kohorter og kohorter fra skolen. Hvis en spiller da blir alene og faller utenfor så må man selvsagt finne en fornuftig løsning. 

Kunstgressbanen på stadion er dekket av snø og kan ikke benyttes til ordinær fotballaktivitet. Derfor må man finne alternative løsninger for økter. Håndballforbundet har kommet med en rekke gode forslag til alternative økter man kan gjøre i fellesskap og med god avstand. Dette er også relevant for fotball-lagene våre. Se her for forslag til økter

Har noen lag behov for mer antibac eller såpe så ta kontakt med daglig leder!


0 Kommentar

Stans i aktivitet

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Jan 2021

Etter regjeringen i går innførte strengere smittevernstiltak blir det midlertidig stans i all aktivitet i Åssiden IF.

 

Regjeringen la søndag kveld frem retningslinjer som gjelder i perioden 04.01-17.01 og varslet at en ny vurdering vil gjøres om mulig forlengelse av restriksjonene. 

 

For idretten sier retningslinjene som følger (Hentet fra regjeringen.no): 

 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

 

Dette betyr at allidrett ikke starter opp som planlagt. Foreløpig dato for oppstart er dermed tirsdag 19. januar, men med forbehold om at smittevernstiltakene kan forlenges.

 

For håndball vil det ikke være mulig med innendørs trening, og inntil videre vil også være stans i utendørstrening.

 

For fotball vil det ikke være mulig med innendørs trening, og inntil videre vil også være stans i utendørstrening.

 

Akkurat nå er det ikke mulig å trene på banene våre da de er snølagt. Derfor blir kommunen forespurt om de kan brøyte banen i denne ekstraordinære situasjonen for å tilrettelegge for utendørs aktivitet med god avstand om tiltakene mot innendørstrening forlenges.


0 Kommentar

Informasjon Covid-19 23 nov

Postet av Åssiden Idrettsforening den 23. Nov 2020


Denne uken oppsummerer vi ny informasjon, og samler også de spørsmål vi normal sett får inn.

 

Forrige uke ble det ytterligere innstramminger og ungdomstrinn ble nektet å trene inne. Det betyr håndballspillere 13-19år må trene ute for å kunne opprettholde aktiviteten. Samtidig er det noen som velger å ta pause i barn og ungdomsidretten vår. Myndighetene oppfordrer til aktivitet der man kan gjennomføre med gjeldende smittevern ivaretatt. Dette fordi det er så viktig med denne type møteplasser. Nederst i saken er det derfor forslag til alternative økter hvor fokus er på aktivitet og moro sammen.

 

Åssiden IF har også et godt samarbeid med Åssiden skole, Aronsløkka skole og Kjøsterud skole. Det er spesielt viktig i en tid som dette hvor vi må forholde oss til forskjellige regler. Gjennom hele pandemien har vi som idrettslag lagt oss på en litt strengere list enn anbefalt av «føre var» hensyn. I den sammenheng ønsker vi også at alle lag forholder seg til følgende: 

 • Barnelag med spillere i barneskolealder deler gruppen i kohorter utfra skolen spillerne går på. Er det mulig å også dele etter klasse (også for de med spillere i ungdomsskole alder) så anbefales det på det sterkeste, men vi vet dette kan være utfordrende for mange lag og derfor ikke et absolutt krav. 

 

Allidrett

Allidretten er fortsatt på pause. Det vil bli sendt ut beskjed i god tid til foresatte før en eventuell oppstart igjen.

 

Fotball

Fotball har ikke fått noen nye retningslinjer, men anbefales å vurdere de aktiviteter listet nederst som alternative om det er bekymring i gruppen for normal aktivitet.

 

Håndball

Ungdom 13-19år må trene ute, og de samt øvrige lag i håndballen anbefales også å vurdere alternative økter.

 

Alternative treningsøkter

 

Lag en liten ryddeaksjon

Plast- og annen søppel er et av våre største miljøproblem. Samtidig er det ett av de områdene det er lettest å gjøre en innsats på individnivå – alle kan bidra. Ta med en pose ut, og la målet være å fylle posen med søppel.

8) «Plogging»: jogg eller gå og rydd søppel med et positivt fokus på at en gjør sitt lokalmiljø til et renere sted: tenk globalt – handle lokalt og bærekraftig

 

Refleksløype

Voksne drar ut og henger opp refleksvester i skog og mark, så har alle barna med seg lommelykt og lyser etter refleksene på tur.

 

Capture the flag

Man deler opp i to lag og det er fint å være flere enn 10 på hvert. Hver speider får en "hale" (f.eks. en vest fra trening) som de stapper ned i buksen. Hvert lag har sin farge. Leken spilles på et stort område hvor man kan gjemme seg litt. Lagene lager en base og setter flagget sitt der. Flagget kan gjerne ha samme farge som "halene" (og f.eks være en vest knyttet på en pinne).

Det om å gjøre å stjele det andre lages flagg og få det tilbake til sin base uten å bli tatt. Hvis noen klarer å nappe halen til en annen så er den haleløse ute av spillet. Hvis en person har flagget når han/hun blir tatt må personen gi det fra seg til den som tar han/henne.

 

Ballen sprenger

Alle står i en ring og kaster ball til hverandre. En person står med ryggen mot ringen og roper "Ballen sprenger!" Den som holder ballen når den sprenger er ute. Dersom ballen er i luften når det ropes er det den som sist var borti ballen som er ute. Leken holder på til det bare er én person igjen.

Eventuelt kan man bruke en kjøkkentimer eller alarm på telefon i stedet for en som roper. Når klokken ringer sprenger ballen.

 

Heia Heia

Alle sprer seg utover, og når leken begynner spiller man stein-saks-papir mot hverandre. Vinner man kan man fortsette å spille mot nestemann, mens den som taper må da heie på den man taper mot. Da roper man Heia og navnet til den man tapte mot så høyt man kan. Tapende lag må alltid heie på vinnende lag. Tilslutt får man to store heiagjenger som heier på de to spillerne i finalen!

 

Utviklingsleken

En annen variant av stein-saks-papir. I denne leken skal man utvikle seg gjennom fire stadier: Kylling, Elefant, Tiger, Superhelt. Alle starter på det laveste nivået som kylling. Det er viktig at man lever seg inn i rollene og lager lyder. Kyllingen går halvoppreist, bruker albuene som vinger og sier pip-pip. Elefanten går med armen foran ansiktet som en snabel og lager lyd. Superhelt streker en arm i været og lager fly-suse-lyder. Man kan gjerne være kreativ med flere nivåer og hvordan de skal oppføre seg!

Den som vinner av de to kyllingene, går opp et nivå til å bli elefant. Taperen forblir kylling. Videre finner elefant en annen vinner (altså en elefant) og spiller saks, papir, stein med den. Vinneren av denne duellen går videre opp et nivå til tiger, mens taperen går ned et nivå til kylling igjen. Slik fortsetter det.

Det er viktig å være klar over at man bare kan spille saks, papir, stein med den som er på samme nivå som en selv. En annen ting som er viktig er at den som vinner går opp et nivå, og den som taper går ned et nivå.

Når superheltene vinner kan de gå og sette seg. Leken slutter når så mange som mulig har satt seg eller når det ikke er så gøy lenger.

 

Alfabet i naturen

Del spillerne i grupper på tre til fem personer. Hver gruppe får et stort ark med alfabetet på.

Gi spillerne 30 minutter på å finne ting i naturen og plassere disse etter forbokstav på alfabetarket. Det er om å gjøre å fylle så stor del av arket som mulig. Det er lov til å komme på kreative løsninger for å fylle flest mulig felter. Mange ting kan plasseres på flere steder, for eksempel kan en kvist fra et furutre plasseres på F for furu, T for tre, K for kvist, B for bartre og G for gren. Bestem på forhånd om det er greit, eller om hver ting kun kan legges ett sted på arket.

Når tiden er ute viser gruppene etter tur frem sitt ark til de andre og forteller hva de har funnet.

 

 

Flere av lekene er hentet fra og inspirert av speiderne. Her er for eksempel mange varianter til Kims lek: https://kmspeider.no/aktiviteter/kims-lek-article607-871.html

 

Eller en hukommelsestafett: https://kmspeider.no/aktiviteter/hukommelsestafett-article4061-871.html

 

Her er tilgang til aktivitetsbanken til speiderne: https://kmspeider.no/aktivitetsbanken/category988.html


0 Kommentar

COVID-19 OPPDATERING 16.nov

Postet av Åssiden Idrettsforening den 16. Nov 2020

Vi har lagt bak oss to uker med flere tiltak for å stoppe smitten. Dette reiser mange spørsmål og det ønsker vi å samle her. Fortsatt er det følgende tiltak vi må følge i tiden som kommer:

 • All aktivitet for voksne (over 20år) stoppes. Det betyr at det ikke vil være trening for våre seniorlag herrer og kvinner.
 • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette med treninger, men kan ikke delta på cuper og turneringer. Heller ikke utenbys. Det vil si at barn og ungdom er begrenset til treninger.
 • Gymsaler stenges og de fotballag som trener inne må trene ute. Har ikke ditt lag treningstid på kunstgresset vil det komme oppdatert oversikt i løpet av mandag 9. november.

 

Skoler i rød sone – hva betyr det?

Det er kommet en del spørsmål i forbindelse med at skolene er gått over i rød sone. Dette innebærer blant annet at skolene praktiserer strengere bruk av kohorter.

Fra de retningslinjene og veilederne idretten følger så er det ikke noe som tilsier at vi må hensyn ta dette. Dette kan også være en vanskelig øvelse for mange lag, men vi ønsker å bidra i den felles dugnaden der vi kan. Så der lagene har mulighet til å dele inn treningsgrupper etter skole så oppfordres det på det sterkeste at dette gjøres. Er man nok til å også dele inn etter klasser er det selvsagt positivt, men vi skjønner at det er vanskelig for trenere å ha oversikt på dette.

 

Allidrett – STANS I AKTIVITET

Det er besluttet at det blir en pause fra allidrett grunnet den pågående smittesituasjonen. Dette har ikke vært en enkel beslutning da vi ønsker å fortsette, samtidig som myndighetene oppfordrer til å holde i gang der man kan.

Grunnen til at vi nå velger å ta en pause er fordi deltakerne er fra svært mange barnehager og skoler så vi blander et veldig stort antall kohorter. Dette er som sagt ikke noe veilederne sier vi må ta hensyn til, men vi synes nå er mest rimelig å ta hensyn til med tanke på nåværende smittespredning i Drammen.

Dette har regulert seg selv og flere har valgt å ta pause selv. Sist trening var det få sammenlignet med hva vi pleier å være. Samtidig har vi ikke lenger mulighet til at foreldre er tilskuere i hallen i løpet av aktiviteten.

Oppstart igjen er ikke klart, og det blir gitt ny beskjed før vi starter opp igjen.

 

Fotball – BARE UTENDØRS TRENING

For fotball blir eneste tiltaket fortsatt at det ikke er mulig å trene inne i gymsalene.

Alle lag skal være tildelt tid ute på kunstgresset, og vi minner om at man bør så langt det er mulig dele opp etter skole på trening.

Keepertrening er et annet spørsmål som dukker opp når det kommer til blanding av kohorter. Her gjennomføres trening med god avstand så dette tilbudet blir fortsatt gjennomført hver mandag kl. 17.30.

 

Håndball – FORTSETTER NORMAL TRENING

Håndballen kan fortsatt trene i Berskaughallen. Dette er fordi:

 • Man skal opprettholde aktiviteten for barn og ungdom
 • Det er større flater enn i gymsalene
 • Det er vakter som sørger for forsterket renhold

 

Drammen kommune har besluttet at treningsaktivitet for barn og ungdom opprettholdes og det er vi i Åssiden svært glad for. Det er svært viktig og helt i tråd med nasjonal smittevernveileder som sier:

Opprettholdelse av fritids- og idrettstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. For utsatte barn kan deltagelse i fritids- og idrettstilbud ha stor betydning fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som konsekvens av pandemien.

 

Trenere og lagledere har nå et ekstra ansvar for å sørge for at smittevernrutiner følges.

God hånd- og hostehygiene er enda viktigere, en meter avstand utenom aktivitet, og alltid ha såpe og vann (evt antibac) tilgjengelig. 

Trenere som mangler dette skal ta kontakt med daglig leder omgående på epost orjan@aif.no.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline