Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

"Aktiv gaming" på Åssia

Postet av Åssiden Idrettsforening den 12. Des 2019

Førjulsnissen fra Gjensidigestiftensel overrasket oss denne uken med 200.000,- til prosjektet "Aktiv gaming".

Vi jobber med å skape nye møteplasser for barn og ungdom i bydelen, og støtten fra Gjensidigestiftelsen kommer veldig godt med i dette arbeidet.

Med disse midlene kan vi møte ungdommenes behov og ønsker på en ny måte, bl.a. ved å oppgradere tilgangen på strøm og internett på klubbhuset.


0 Kommentar

Sterk og støtig, seniortrening for 65+

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Des 2019

I samarbeid med Drammen kommune starter vi i 2020 opp med et treningstilbud for seniorer (65+) på klubbhuset.

Vi trenger frivillige som ønsker å bli treningsinstruktører for grupper for seniorer over 65 år!
De frivillige får instruktørkurs i regi av kommunen og blir sertifisert som Sterk og Stødig instruktør.

INSTRUKTØRKURS:
29.-30. januar og 4. februar kl 09:00-15:00 (må delta alle 3 dager).

Sterk og stødig er et nasjonalt konsept for helsefremmende og fallforebyggende treningsgrupper for eldre i kommunene. Modellen er utviklet i et samarbeid mellom Kompetansesenteret for begevelsesvansker og fall hos eldre/St. Olavs Hospital, NTNU, EU-nettverket ProFouND, Helsedirektoratet og utvalgte kommuner i Norge.


Ved interesse ta kontakt med:
Marianne Hefte, 91000158 / Maren L. Johansen 95464977
sterkogstodig@drmk.no0 Kommentar

Sammen for en trygg og aktiv bydel

Postet av Åssiden Idrettsforening den 23. Aug 2019

Vi trenger flere natteravner.


Sammen med FAU på skolene i bydelen organiserer Åssiden IF natteravner i vår bydel. Kan du avse en ettermiddag til å møte hyggelige ungdommer?


Åssiden Idrettsforening

TRYGGHET - SAMHOLD - ENGASJEMENT

Helgene er fordelt mellom skolene, men du kan selvfølgelig melde deg på når det passer for deg:

Åssiden skole:
https://group.spond.com/SESGS

Aronsløkka skole:
https://group.spond.com/ZXWQV

Kjøsterud skole:
https://group.spond.com/TXWZB


0 Kommentar

Friluftsløftet 2019

Postet av Åssiden Idrettsforening den 21. Feb 2019

Det skal brukes 3 millioner kroner på å forbedre friluftslivstilbudet på Åssia i 2019. Du kan være med å bestemme hva pengene skal brukes til. Les mer, og kom med forslag HER


For å samle krefter og sikre at barna i bydelen blir hørt inviterte Åssiden Idrettsforening forskjellige aktører til å gå gjennom rammene for prosjektet, og spesielt utfordre elevrådene på hvordan de kan jobbe med dette videre.

Vi møttes på klubbhuset 21. februar og deltakere på møte var:

- Lisa fra ressurssenter for egenorganisert aktivietet (TVERGA).

- Representanter fra Drammen kommune (VNI / Friluftsløftet).

- Representanter fra elevrådene ved Kjøsterud, Aronsløkka og Åssiden skole.

- Sverre og Espen fra Åssiden Idrettsforening.


Etter en rask gjennomgang av Åssida modellen med Aktiv på Åssia, ressurs mobilisering, sammen om et varmere Åssia og sosialt entreprenørskap tok Drammen kommune over og presenterte friluftsløftet. Åssiden får 3 millioner til tiltak i 2019.

Tidslinjen er:
Januar til mai = innsamling av ideer
Mai til juni= gjennomgang og kvalitetssikring
Juni = Ideene ut til avstemning
Høst – vinter= gjennomføring

Tiltak for friluftsliv, friluft og egenorganisert aktivitet blir prioritert i prosjektet.

Alle kan sende inn forslag via kommunens nettsider, eller på epost.

Barn under 16 får ikke stemme på ferdig forslag, men det vil bli tatt hensyn prosesser som eventuelt settes i gang på skolene. Elevrådene må sikre at barna blir hørt på de ferdige forslagene.

Lisa presenterte kort om hvilken type anlegg og prosesser TVERGA jobber for.


Vi takker for et nyttig og interessant møte. Vi gleder oss til å se forslagene som sendes inn:)


0 Kommentar

Årets viktigste gåtur

Postet av Åssiden Idrettsforening den 6. Feb 2019

Du vil også i år få mulighet til å gå en viktig tur der du både får bevegelse og bidrar til et tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i bydelen vår.

Alle som har barn på barne/ungdomsskolene i bydelen kommer til å få info på foreldremøtene på skolene.

Vi oppfordrer alle til å være natteravner også dere som ikke er foresatte på skolene - følg med på Facebook for mer informasjon. Vi kommer til å bruke Spond som informasjons- og påmeldingskanal.

Mer info kommer


Natteravner på Åssiden er initiert av skolene, FAU'ene på Kjøsterud, Åssiden og Aronsløkka og Åssiden Idrettsforening. Alle ravner møter opp på Åssidenhuset og blir godt ivaretatt av erfarne "natteravn-kontakter" før de går ut. 

Sammen skaper vi en trygg og aktiv bydel og "Et varmere Åssia"!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline