Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Sammen for en trygg og aktiv bydel

Postet av Åssiden Idrettsforening den 23. Aug 2019

Vi trenger flere natteravner.


Sammen med FAU på skolene i bydelen organiserer Åssiden IF natteravner i vår bydel. Kan du avse en ettermiddag til å møte hyggelige ungdommer?


Åssiden Idrettsforening

TRYGGHET - SAMHOLD - ENGASJEMENT

Helgene er fordelt mellom skolene, men du kan selvfølgelig melde deg på når det passer for deg:

Åssiden skole:
https://group.spond.com/SESGS

Aronsløkka skole:
https://group.spond.com/ZXWQV

Kjøsterud skole:
https://group.spond.com/TXWZB


0 Kommentar

Friluftsløftet 2019

Postet av Åssiden Idrettsforening den 21. Feb 2019

Det skal brukes 3 millioner kroner på å forbedre friluftslivstilbudet på Åssia i 2019. Du kan være med å bestemme hva pengene skal brukes til. Les mer, og kom med forslag HER


For å samle krefter og sikre at barna i bydelen blir hørt inviterte Åssiden Idrettsforening forskjellige aktører til å gå gjennom rammene for prosjektet, og spesielt utfordre elevrådene på hvordan de kan jobbe med dette videre.

Vi møttes på klubbhuset 21. februar og deltakere på møte var:

- Lisa fra ressurssenter for egenorganisert aktivietet (TVERGA).

- Representanter fra Drammen kommune (VNI / Friluftsløftet).

- Representanter fra elevrådene ved Kjøsterud, Aronsløkka og Åssiden skole.

- Sverre og Espen fra Åssiden Idrettsforening.


Etter en rask gjennomgang av Åssida modellen med Aktiv på Åssia, ressurs mobilisering, sammen om et varmere Åssia og sosialt entreprenørskap tok Drammen kommune over og presenterte friluftsløftet. Åssiden får 3 millioner til tiltak i 2019.

Tidslinjen er:
Januar til mai = innsamling av ideer
Mai til juni= gjennomgang og kvalitetssikring
Juni = Ideene ut til avstemning
Høst – vinter= gjennomføring

Tiltak for friluftsliv, friluft og egenorganisert aktivitet blir prioritert i prosjektet.

Alle kan sende inn forslag via kommunens nettsider, eller på epost.

Barn under 16 får ikke stemme på ferdig forslag, men det vil bli tatt hensyn prosesser som eventuelt settes i gang på skolene. Elevrådene må sikre at barna blir hørt på de ferdige forslagene.

Lisa presenterte kort om hvilken type anlegg og prosesser TVERGA jobber for.


Vi takker for et nyttig og interessant møte. Vi gleder oss til å se forslagene som sendes inn:)


0 Kommentar

Årets viktigste gåtur

Postet av Åssiden Idrettsforening den 6. Feb 2019

Du vil også i år få mulighet til å gå en viktig tur der du både får bevegelse og bidrar til et tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i bydelen vår.

Alle som har barn på barne/ungdomsskolene i bydelen kommer til å få info på foreldremøtene på skolene.

Vi oppfordrer alle til å være natteravner også dere som ikke er foresatte på skolene - følg med på Facebook for mer informasjon. Vi kommer til å bruke Spond som informasjons- og påmeldingskanal.

Mer info kommer


Natteravner på Åssiden er initiert av skolene, FAU'ene på Kjøsterud, Åssiden og Aronsløkka og Åssiden Idrettsforening. Alle ravner møter opp på Åssidenhuset og blir godt ivaretatt av erfarne "natteravn-kontakter" før de går ut. 

Sammen skaper vi en trygg og aktiv bydel og "Et varmere Åssia"!


0 Kommentar

Nytt ansikt i bydelen til våren

Postet av Åssiden Idrettsforening den 31. Jan 2019

Karianne Øiseth (27) fra Hokksund har takket ja til vikariat i Åssiden IF og skal jobbe som aktivitets- og samfunnsutvikler i bydelen fra 1. april til 30. juni. 

 

Karianne har idrettsfag fra VGS og har bachelor i livsstilsendring og et år med studier i kostholdsveiledning. Hun har tidligere jobbet i barnehage og på idrettsfritidsordningen til MIF.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Karianne og ser frem til mye god aktivitet i skolene og på klubbens arrangement denne våren.

Karianne skal vikariere for Espen Forfang Paterson som skal ha foreldrepermisjon denne våren.


0 Kommentar

Ledig vikariat

Postet av Åssiden Idrettsforening den 24. Nov 2018

Ledig vikariat som Aktivitets- og samfunnsutvikler i Åssiden IF

Vil du være med å skape samhold, trygghet og engasjement i bydelen vår?


En av bydelens viktigste rollemodeller skal ut i foreldrepermisjon og vi søker nå etter vikar i 100% stilling i 3 måneder (1. april til 30. juni 2019).

Åssiden Idrettsforening er et av Drammens største idrettslag med over 1400 medlemmer. I tillegg til ordinær idrettsaktivitet (fotball og håndball) jobber klubben daglig sammen med skolene i bydelen for å skape en trygg og aktiv bydel å vokse opp i.

I bydelen Åssiden bor det ca 12.000 innbyggere. Barneskolene (Åssiden og Aronsløkka) i bydelen har ca 700 elever, og Kjøsterud ungdomsskole har ca 400 elever.

Åssiden IF er «klubben med hjerte for alle på Åssia».


Du vil tilbringe ca 75% av arbeidstiden på skolene i bydelen, og ca 25% av arbeidstiden på idrettslagets arenaer i Buskerudveien 54 og i Berskaughallen. Du må regne med å jobbe litt kvelder og helger.


Arbeidsoppgavene vil være varierte, og du må være i stand til å ta initiativ og løse utfordringer som oppstår underveis. Her er ingen dager like. Du skal jobbe med mange mennesker og må være i stand til å bygge relasjoner raskt.

  • Primær arbeidsoppgave er å tilrettelegge for fysisk aktivitet i skole/AKS.
  • Arbeidstid som ikke er knyttet til skolen besår for det meste av planlegging og tilrettelegging av arrangement som allidrett, åpen hall, Eat Move Sleep Åssia Cup og Liverpool fotballakademi.
  • Andre arbeidsoppgaver vil være oppfølging av aktivitetsledere fra ungdomsskolen og diverse forefallende arbeid i idrettslaget.

Stort engasjement for å jobbe med barn og ungdom er en forutsetning. Den som ansettes må beherske norsk skriftlig og muntlig, disponere egen bil og forevise gyldig politiattest.

Erfaring med å lede aktivitet for barn og ungdom, samt påbegynt eller fullført høyere utdanning med pedagogisk/idrettsfaglig retning er ønskelig.


Vi tilbyr:

  • Muligheten for en unik og spennende erfaring fra innsiden av et av Norges beste skole/idrettslag samarbeid.
  • Spennende og hektiske arbeidsdager sammen med mange fantastiske barn.
  • Gode og moderne fasiliteter for å gjøre den administrative delen av jobben.


Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter avtale.


SØKNAD og CV SENDES TIL post@aif.no


Søknadsfrist: 15.01.19

Tiltredelse: 01.04.2019


Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Sverre Arneberg Fredriksen                                                  Espen Forfang Paterson
Daglig leder, Åssiden IF                                                       Aktivitets- og samfunnsutvikler, Åssiden IF
sverre@aif.no / 93417624                                                    espen@aif.no / 92439213


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline