Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Årets viktigste gåtur

Postet av Åssiden Idrettsforening den 6. Feb 2019

Du vil også i år få mulighet til å gå en viktig tur der du både får bevegelse og bidrar til et tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i bydelen vår.

Alle som har barn på barne/ungdomsskolene i bydelen kommer til å få info på foreldremøtene på skolene.

Vi oppfordrer alle til å være natteravner også dere som ikke er foresatte på skolene - følg med på Facebook for mer informasjon. Vi kommer til å bruke Spond som informasjons- og påmeldingskanal.

Mer info kommer


Natteravner på Åssiden er initiert av skolene, FAU'ene på Kjøsterud, Åssiden og Aronsløkka og Åssiden Idrettsforening. Alle ravner møter opp på Åssidenhuset og blir godt ivaretatt av erfarne "natteravn-kontakter" før de går ut. 

Sammen skaper vi en trygg og aktiv bydel og "Et varmere Åssia"!Parkeringen ved Berskaughallen stenges

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Feb 2019

Drammen kommune har besluttet å benytte parkeringsplassen på Berskaug til snødeponi. 

Dette innebærer at store deler av parkeringsplassen vil bli avstengt, slik at parkeringskapasiteten vil bli sterkt redusert resten av vinteren.


Våre medlemmer oppfordres til å benytte kollektivtransport, til og fra trening og kamper.

På grunn av sikkerhet og tilkomst for eventuelle utrykkings kjøretøy er det ikke tillatt å parkere langs hallen, så jeg må oppfordre dere til å finne alternative løsninger, som samkjøring og andre alternative p plasser i nærområdet.
Trenersamling MITT VALG

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Feb 2019

Vil du lære mer om å skape et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere?
Da må du bli med på trenersamling

Kurset gir deg kompetanse til å styrke den enkelte utøvers sosiale ferdigheter, forebygge problematferd, bygge lagfølelse og utvikle bedre idrettsutøvere og mennesker.


Kurset går over 2 kvelder på klubbhuset
Tirsdag 7. mars 17:00 - 20:00
Torsdag 12. mars 17:00-20:00


Vi har en fantastisk mulighet til å bidra i oppdragelsen av barn og unge til å bli gode samfunnsborgere som bryr seg om og verdsetter hverandre, men det betinger at trenere og lagledere har den kompetansen som kreves. MITT VALG sitt opplegg for idrettslag er ment som et verktøy til å hjelpe og støtte trenere og lagledere i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere. Gjennom økt kompetanse vil barn og unge ta et større sosialt ansvar på laget, i klubben og i nærmiljøet, samt utvikle seg til bedre idrettsutøvere.

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av MITT VALG sitt opplæringsprogram for trener og lagledere som arbeider med barn og unge idrettsutøvere.

Viktige datoer

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Feb 2019

Det skjer mye nå i februar og mars. Her er oversikten over viktige datoer vi i klubben må forholde oss til.

Tirsdag 12. februar 17:00 - 19:00 OPPLÆRING I NYTT MEDLEMSSYSTEM
Mandag 18. februar 17:00 - 19:00 OPPLÆRING I NYTT MEDLEMSSYSTEM
RUBIC opplæring.pdf
Målgruppe: trenere og lagledere i håndball og fotball + gruppestyrer og sportslige utvalg.

Torsdag 14. februar 18:00-19:00 MØTE FOR DUGNADSANSVARLIGE
dugnadsansvarlige.pdf
Målgruppe: dugnadsansvarlige i lag

Tirsdag 5. mars 18:00-20:00 ÅRLIG MØTE FOTBALLGRUPPA
årlig møte fotball.pdf
Målgruppe: alle medlemmer i fotballgruppa som vil være med å påvirke det som skjer i fotballen i 2019.

Onsdag 6. mars 18:00-20:00 ÅRLIG MØTE HÅNDBALLGRUPPA
årlig møte håndball.pdf
Målgruppe: alle medlemmer i håndballgruppa som vil være med å påvirke det som skjer i håndballen i 2019.

Torsdag 7. og tirsdag 12. mars 17:00-20:00 TRENERSAMLING
mitt valg.pdf
Målgruppa: alle trenere og lagledere i klubben.

27. mars 18:00-20:00 ÅRSMØTE ÅSSIDEN IF
Årsmøte i idrettslaget. Mer info kommer i egen innkalling.
Målgruppe: Alle medlemmer over 15 år som vil være med å påvirke hva klubben skal jobbe med i 2019 og videre.Nytt ansikt i bydelen til våren

Postet av Åssiden Idrettsforening den 31. Jan 2019

Karianne Øiseth (27) fra Hokksund har takket ja til vikariat i Åssiden IF og skal jobbe som aktivitets- og samfunnsutvikler i bydelen fra 1. april til 30. juni. 

 

Karianne har idrettsfag fra VGS og har bachelor i livsstilsendring og et år med studier i kostholdsveiledning. Hun har tidligere jobbet i barnehage og på idrettsfritidsordningen til MIF.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Karianne og ser frem til mye god aktivitet i skolene og på klubbens arrangement denne våren.

Karianne skal vikariere for Espen Forfang Paterson som skal ha foreldrepermisjon denne våren.Levert av IdrettenOnline